Essays about: "Ethnic discrimination"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the words Ethnic discrimination.

 1. 1. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Keywords : whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Abstract : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. READ MORE

 2. 2. Ethnic Discrimination in London’s Housing Market – Are Bangladeshi women worse off applying for housing compared to White women?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Matilda Fredholm; Sonja Stanicic; [2019-02-15]
  Keywords : Taste-based discrimination; Statistical discrimination; London housing market; Bangladeshi; Correspondence testing design; Ethnic discrimination;

  Abstract : This study investigates ethnic discrimination for sublets in London’s rental housing market. By applying an experimental design, four female fictitious characters were created to apply for housing advertisements on the website Gumtree. READ MORE

 3. 3. Acting in the Interest of the Represented : A Field Experiment on Ethnic Discrimination in the Contact Between Citizens and Local Swedish Politicians

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Angelica Kristiansson Åström; [2019]
  Keywords : ethnic discrimination; responsiveness; Municipal Commissioners; Sweden; field experiment; correspondence testing;

  Abstract : This thesis presents a field experiment on the topic of ethnic discrimination in the contact between citizens and local Swedish politicians. A correspondence technique was used to investigate whether ethnicity affects how responsive Municipal Commissioners are to questions regarding school politics. READ MORE

 4. 4. Ethnic profiling in Sweden – can it be legalised through the test of proportionality?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Elin Sjöberg; [2019]
  Keywords : EU-rätt; Etnisk profilering; etnisk diskriminering; Artikel 14 EKMR; polis; EU law; Ethnic profiling; Racial profiling; Article 14 ECHR; police; Law enforcement; Law and Political Science;

  Abstract : I USA och Storbritannien är termer såsom “driving while black” (översatt ungefär till ”vara mörkhyad och köra bil”) välkända och båda länderna kräver att deras polismyndigheter samlar in data rörande polisens arbete och etnicitet. Detsamma går inte att säga gällande Sverige där termen ”etnisk profilering” inte är lika välkänd. READ MORE

 5. 5. Between Equality and Discrimination : A policy analysis of the EU Framework for national Roma integration strategies up to 2020

  University essay from Enskilda Högskolan Stockholm

  Author : Tijana Todorovic; [2019]
  Keywords : Roma; EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020; EU Framework; equality; principle of equality; human rights; EU; policy analysis; discrimination; race; ethnicity; Romer; EU:s ramverk för nationella strategier för romsk inkludering fram till 2020; EU ramverk; jämlikhet; jämlikhetsprincipen; mänskliga rättigheter; EU; policy analys; diskriminering; ras; etnicitet;

  Abstract : The EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, is a policy that seeks to integrate Roma in the fields of education, employment, healthcare and housing, and to combat and prevent discrimination and promote equality. The problem formulation that motivates this study is the phenomenon of discrimination that Roma population experience on the soil of European Union, funded on the principles of equality and non-discrimination. READ MORE