Essays about: "Etnisk profilering"

Found 1 essay containing the words Etnisk profilering.

  1. 1. Ethnic profiling in Sweden – can it be legalised through the test of proportionality?

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Author : Elin Sjöberg; [2019]
    Keywords : EU-rätt; Etnisk profilering; etnisk diskriminering; Artikel 14 EKMR; polis; EU law; Ethnic profiling; Racial profiling; Article 14 ECHR; police; Law enforcement; Law and Political Science;

    Abstract : I USA och Storbritannien är termer såsom “driving while black” (översatt ungefär till ”vara mörkhyad och köra bil”) välkända och båda länderna kräver att deras polismyndigheter samlar in data rörande polisens arbete och etnicitet. Detsamma går inte att säga gällande Sverige där termen ”etnisk profilering” inte är lika välkänd. READ MORE