Essays about: "Eurasia"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word Eurasia.

 1. 1. Med stäppen som förebild : att skapa stäpplika planteringar i urban miljö med höga upplevelsevärden men med låga skötselkrav

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martin Brattström; [2020]
  Keywords : stäpp; prärie; urban; stad; gestaltning; skötsel; ståndortsanpassning;

  Abstract : Stäppen är en halvtorr naturtyp som framförallt återfinns i Eurasien och Nordamerika. Naturtypen präglas av ett oberäkneligt klimat med oregelbunden nederbörd och stora temperaturvariationer över året. READ MORE

 2. 2. Goal and source in South American languages

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Author : Emilia Roosvall; [2020]
  Keywords : goal; source; South American languages; motion events; linguistic typology;

  Abstract : This study primarily investigates the expression of two local roles, goal and source, in South American languages. Local roles describe the direction of movement or locatedness in relation to a physical object, a ground, in a motion event. READ MORE

 3. 3. Evolutionary history and local adaptation in Scottish populations of Populus tremula

  University essay from SLU/Dept. Of Plant Biology

  Author : Jonathan R. Wilson; [2019]
  Keywords : local adaptation; population structure; selective sweep; synteny;

  Abstract : From a subset of P. tremula samples taken from across Europe and China, principal component analysis of genetic variation indicated population structure in the Scottish population compared with the rest of Eurasia. READ MORE

 4. 4. Vladimir Putin's narrative of Russian identity

  University essay from Lunds universitet/Europastudier

  Author : Elena Kondryukova; [2019]
  Keywords : Vladimir Putin; Russian identity; narrative; EU; US; Eurasia; constructivism; Russia; Europastudier; European Studies; Social Sciences;

  Abstract : Throughout the 21st century, Russian policy has been identified primarily by one unalterable person – Vladimir Putin. His coming to power as president of the Russian Federation marked a new course in Russia’s policy. READ MORE

 5. 5. Den urbana stäppen : en utforskning av naturliga stäpper och hur stäppens växter kan användas för att skapa urbana planteringar med höga upplevelsemässiga och biologiska värden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ida Ekman; [2018]
  Keywords : stäpp; anpassning; plantering; funktion; upplevelse; biologisk mångfald; humlor; fjärilar;

  Abstract : Stäpper täcker relativt stora områden i de inre delarna av Nordamerika och Eurasien där klimatet kännetecknas av stora variationer under och mellan åren gällande temperatur och nederbörd. Inte heller vegetationen är enhetlig, även om den visuellt kan ha stora likheter i vitt skilda delar av världen, och det förekommer flera olika typer av stäpp som i sin tur inkluderar många olika växtsamhällen. READ MORE