Essays about: "Europa"

Showing result 1 - 5 of 644 essays containing the word Europa.

 1. 1. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Linnea Larsson; [2022]
  Keywords : changing climate; decision support system; forest damage; forest management; storm; trade-off; ; wind;

  Abstract : With a changing climate, the risk for damage to the forest will increase. In Sweden, large storm damages have been more common under the 20th century and are also the damaging event that has resulted in the largest damages in Europe. READ MORE

 2. 2. Phenomics of sexual conflict in Ischnura elegans

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Kent Johansson; [2022]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : En trollsländas guide till att undvika trakasserier Det finns många arter där individer inom arten har olika färger. Färgen kan skilja sig mellan hanar och honor, men även mellan individer av samma kön. Trollsländan "Större kustflickslända" är en av dessa arter. READ MORE

 3. 3. Kroppen i kretsloppet : alternativa gravplatsers potential

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Börjestrand; [2022]
  Keywords : begravningsplats; kyrkogård; gravskick; begängelseform; ekologi; djupekologi; ekosofi; animism; naturlig begravning; sekularitet;

  Abstract : Ett mer naturligt förhållningssätt till praktik rörande begravning har spridit sig de senaste decennierna i främst Europa och Nordamerika, där kristendomens dominans över processerna och platserna ratas, och nya alternativa skapas. Dessa alternativ har ofta en mer direkt kontakt mellan kropp och jord, där människan kan utgöra näring i ett biologiskt kretslopp, och kopplingen till vegetation ovan jord och ekosystem är större. READ MORE

 4. 4. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
  Keywords : Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

  Abstract : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. READ MORE

 5. 5. Natural Hazards Impact on Real Estate Value : A Semi - Quantitative Risk Assessment of the Climatic Impact on Commercial Buildings in Milan, Italy

  University essay from KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Author : Agnes Karlsson; Robin Claesson; [2022]
  Keywords : Natural Hazards; Real Estate Value; Climate Risk; Vulnerability; Extremväder; Fastighetsvärde; Klimatrisk; Sårbarhet;

  Abstract : In the light of the increased frequency of natural hazards in Europe alongside the high impact a hazardous event has on real estate value, real estate owners need to manage and strengthen assets within their entire portfolio to increase resilience and minimize the vulnerability to future negative impact. Further, a research gap exists in how to incorporate climate variables with real estate specifics which makes it challenging for property managers and other stakeholders to interpret the climatic impact on a particular asset. READ MORE