Essays about: "Euthanasia"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the word Euthanasia.

 1. 1. Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus)

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Bonevik; [2022]
  Keywords : Infektiös keratokonjunktivit; ren; CvHV2; klamydia; kornealödem; kornealulcer;

  Abstract : Infektiös keratokonjunktivit, IKC, är en ögonsjukdom som drabbar flera arter, däribland ren. Sjukdomen rapporterades på ren för första gången för mer än 100 år sedan, men ännu är mycket okänt kring sjukdomsprevalens, sjukdomsframkallande agens och riskfaktorer för insjuknande. READ MORE

 2. 2. Human’s Attitude toward Cats and their Behavior : a survey study

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Aida Wolf; [2022]
  Keywords : cats; felines; behavioral problems; environmental needs; cat demographics; Sweden; attitude toward cats;

  Abstract : The domestic cat has many environmental needs that mirror those of their ancestor, the North African Wildcat. To ensure the wellbeing of domestic cats, these environmental needs should be met. If they are not met it can result in stress/fear/anxiety/frustration that can be expressed through behavioral problems. READ MORE

 3. 3. Euthanasia

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Sofia Wahlström; [2022]
  Keywords : Kivik; dödshjälp; euthanasia; eutanasia; klinik; vasstak; sjukhus;

  Abstract : This project concerns the ideation surrounding apossible facility that would offer euthanasia, and how a facility of that kind would look like. Euthanasia, in this case is defined as an intervention that is given after an explicit request from the patient where theintention is to aid in the cause of the patient’s death. READ MORE

 4. 4. Diabetes mellitus hos katt : klinisk karakterisering och behandlingsresultat - en retrospektiv studie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sophia Panofsky; [2022]
  Keywords : katt; diabetes mellitus; ketoacidos; akromegali;

  Abstract : Diabetes mellitus (DM) är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos katt. Den typ av DM som vanligen drabbar katt är DM typ 2. Vid DM typ 2 fås en relativ brist på insulin som beror på en kombination av insulinresistens och bristande betacellsfunktion. READ MORE

 5. 5. Baksidan av djurskyddsarbetet : finns det ett samband mellan veterinärernas djurskyddsanmälningar och hot, trakasserier och våld mot veterinärer i Sverige?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mikaela Neijdebro; [2022]
  Keywords : djurskydd; kliniskt verksamma veterinärer; anmälningsplikt;

  Abstract : En viktig del av veterinärers roll i samhället är upprätthållandet av svenskt djurskydd. Ett av veterinärens verktyg är djurskyddsanmälningar, och veterinärer har en lagstadgad plikt att anmäla misstanke om brott mot djurskyddslagstiftningen till länsstyrelsen. READ MORE