Essays about: "Eva Wennman"

Found 1 essay containing the words Eva Wennman.

  1. 1. Insekter som råvara i kattfoder

    University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Author : Eva Wennman; [2019]
    Keywords : cat; feline; food; nutrition; black soldier fly; insect; sustainable development; resource efficiency; bioconversation;

    Abstract : Katten är Sveriges vanligaste sällskapsdjur och det finns över en miljon katter i landet vilket medför en stor efterfrågan på kattfoder. Katten är en strikt karnivor och dess näringsbehov skiljer sig jämfört med de flesta sällskapsdjur då animaliskt protein utgör en viktig del av kattens diet. READ MORE