Essays about: "Evelina Damm"

Found 1 essay containing the words Evelina Damm.

  1. 1. Frigående hundar (Canis familiaris) : är de ett hot mot vilda utrotningshotade arter?

    University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Author : Evelina Damm; [2017]
    Keywords : hund; frigående; Canis familiaris; utrotningshotade arter; konkurrans;

    Abstract : Hunden, Canis familiaris, är ett av människans många sällskapsdjur och tros vara det första djuret som domesticerades från anfadern vargen, Canis lupus, för flera tusen år sedan. Antal hundar i världen tros ligga runt 700 miljoner och finns på alla bebodda kontinenter. READ MORE