Essays about: "Evelina Damm"

Found 2 essays containing the words Evelina Damm.

 1. 1. Koncentration av kemiska metaboliter i urin hos friska hundar : urinkreatininkvoter och fraktionerad utsöndring

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Evelina Damm; [2020]
  Keywords : hund; urin; fraktionell utsöndring; kreatininkvoter; kemiska metaboliter;

  Abstract : Det vanligaste sättet att tolka analytiska tester är via referensintervall. Provtagningsvärden från en misstänkt sjuk individ jämförs med detta referensintervall och tolkas för att försöka diagnostisera sjukdom. READ MORE

 2. 2. Frigående hundar (Canis familiaris) : är de ett hot mot vilda utrotningshotade arter?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Evelina Damm; [2017]
  Keywords : hund; frigående; Canis familiaris; utrotningshotade arter; konkurrans;

  Abstract : Hunden, Canis familiaris, är ett av människans många sällskapsdjur och tros vara det första djuret som domesticerades från anfadern vargen, Canis lupus, för flera tusen år sedan. Antal hundar i världen tros ligga runt 700 miljoner och finns på alla bebodda kontinenter. READ MORE