Essays about: "Evidence-based methods"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words Evidence-based methods.

 1. 1. The art of being both compliant and adaptable to the best available evidence : An interview study with public health workers about evidence-based practice

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : Caroline Taxén; [2019]
  Keywords : Evidence-based practice; Public health workers; Demands; Resources; Control;

  Abstract : Today's society places greater demands on how preventative and promotional efforts should be based on evidence for optimal results. Public health workers have a great responsibility to act and support the population ahead in a positive healthy direction where evidence-based methods are to form the basis of their actions, but simultaneously they perceive high demands, lack of resources and difficulties in controlling their work situation. READ MORE

 2. 2. Assessing Barriers and Facilitators to Evidence Use in Decisions : A Tertiary and Interview Study

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Author : Suhrullekha Mutyala; Shravani Nelapudi; [2017]
  Keywords : Decision-making; Evidence; Evidence-based Software Engineering EBSE ; Tertiary study; Interviews; Barriers; Facilitators;

  Abstract : Context. Decision-making is a significant step in development process of software engineering. Evidence-based Software Engineering has been one of the strategies attempting to facilitate decision-making process. It follows process of gathering suitable evidence in the aim of making a viable use the evidence. READ MORE

 3. 3. Young Children's Opportunities towards Development and Attachment at an Orphanage in Uganda

  University essay from Lunds universitet/Socialhögskolan

  Author : Emma Jonerud; Alida Karlman; [2017]
  Keywords : Orphanage; Uganda; Children s development; Attachment; Cultural aspects.; Social Sciences;

  Abstract : Author: Alida Karlman and Emma Jonerud Title: Young Children's Opportunities towards Development and Attachment at an Orphanage in Uganda Supervisor: Bodil Rasmusson Assesor: Malin Arvidson This study was performed at the orphanage Sanyu Babies Home in the capital city Kampala of Uganda and became possible with the financial support through the Minor Field Study (MFS) scholarship from SIDA. The purpose of the study was to view how the employees promoted children’s attachment and development with the existing conditions at the orphanage. READ MORE

 4. 4. Hälsofrämjande vårdmiljöer, från insida till utsida : en fallstudie av patienters användning och upplevelse på Strålbehandlingen i Lund, Skånes universitetssjukhus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nina Oher; [2016]
  Keywords : hälsofrämjande; vårdmiljö; strålbehandling; cancerpatienter; evidensbaserad; utemiljö; vårdarkitektur; fallstudie; design;

  Abstract : Utgångspunkten för denna studie var att undersöka den fysiska vårdmiljöns betydelse för patienters hälsa och välbefinnande. Dessutom fanns ett intresse av att se på vilket sätt en vårdmiljös utformning kan påverka upplevelsen och användningen av den. READ MORE

 5. 5. Stress, rädsla och aggression hos hund i samband med veterinärbesök

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jonna Svahn; [2016]
  Keywords : hund; stress; rädsla; aggression; beteende; stressreducering; smådjursklinik; dog; fear; behaviour; small animal practice;

  Abstract : Många hundar associerar ett besök hos veterinären med obehag och upplever situationen som stressfylld. Stresspåslaget som fås hos hunden kan utvecklas till såväl rädsla som aggressivitet och kan riktas mot både djurägare och personal på kliniken vilket leder till en ökad skaderisk för alla inblandade. READ MORE