Essays about: "Evidensbaserade metoder"

Found 3 essays containing the words Evidensbaserade metoder.

 1. 1. Hälsofrämjande vårdmiljöer, från insida till utsida : en fallstudie av patienters användning och upplevelse på Strålbehandlingen i Lund, Skånes universitetssjukhus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nina Oher; [2016]
  Keywords : hälsofrämjande; vårdmiljö; strålbehandling; cancerpatienter; evidensbaserad; utemiljö; vårdarkitektur; fallstudie; design;

  Abstract : Utgångspunkten för denna studie var att undersöka den fysiska vårdmiljöns betydelse för patienters hälsa och välbefinnande. Dessutom fanns ett intresse av att se på vilket sätt en vårdmiljös utformning kan påverka upplevelsen och användningen av den. READ MORE

 2. 2. Stress, rädsla och aggression hos hund i samband med veterinärbesök

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jonna Svahn; [2016]
  Keywords : hund; stress; rädsla; aggression; beteende; stressreducering; smådjursklinik; dog; fear; behaviour; small animal practice;

  Abstract : Många hundar associerar ett besök hos veterinären med obehag och upplever situationen som stressfylld. Stresspåslaget som fås hos hunden kan utvecklas till såväl rädsla som aggressivitet och kan riktas mot både djurägare och personal på kliniken vilket leder till en ökad skaderisk för alla inblandade. READ MORE

 3. 3. Integrating yoga as a method in clinical social work dealing with addiction : Bridging Eastern and Western perspective. Annika Wincent

  University essay from Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Author : Annika Wincent; [2016]
  Keywords : Social work; Evidence-based methods; Yoga; Addiction; Recovery; Stress; Anxiety; Depression; Socialt arbete; Evidensbaserade metoder; Yoga; Missbruk; Rehabilitering; Stress; Ångest; Depression;

  Abstract : In this thesis it will be discussed whether the body-mind-spirit aspect is a missing component in Western methods in clinical social work and if yoga could contribute to a more holistic multi model in this area. Yoga includes physical postures, controlled breathing exercises, meditation and attitudes in life of no harming of oneself or any living being. READ MORE