Essays about: "Examples of literature review"

Showing result 6 - 10 of 132 essays containing the words Examples of literature review.

 1. 6. The Potential of Narratives - A Study of Two Wind Energy Projects in Germany

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Julian Timon Jonas; Valerian Stoeger; [2020]
  Keywords : wind energy; Social acceptance; Community acceptance; Procedural justice; Information in wind energy projects; Narratives; Narratives in stakeholder engagement; Narratives in dialogue;

  Abstract : Wind energy projects in Germany increasingly struggle to attain local acceptance, therefore, the German energy transition towards renewables is challenged. Research has shown that trust and measures of distributive and procedural justice, especially the information conveyed in wind energy projects, are necessary components to gain community acceptance. READ MORE

 2. 7. Nedkylning av urbana miljöer genom landskapsarkitektur : ett temperatursänkande gestaltningsförslag för ett industriområde i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ulrika Liljenfeldt; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; hållbarhet; nedkylning; värmeöeffekt;

  Abstract : Förtätning och eliminering av grönska i våra städer orsakar idag stora problem med värme i urbana miljöer. Då ett varmare klimat är att vänta kan problemen med värme väntas bli ännu allvarligare i framtiden. Ju högre temperaturen är i den kringliggande luften desto högre blir belastningen på byggnadernas kylsystem. READ MORE

 3. 8. Heat - an invisible hazard : perceived effects of the 2019 heatwave on construction workers in the Netherlands

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Sanja Kandic; [2020]
  Keywords : Occupational safety and health; heatwaves; Netherlands; construction; climate vulnerability; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : Global climate change has brought more frequent and severe heatwaves which affect all areas of human life. Occupational safety and health of construction workers is one of the most severely affected areas in Asia and Africa, but also Europe. READ MORE

 4. 9. Profylaktisk tandvård och tandproblem hos katter : en enkätstudie om kattägares kunskap samt djurklinikernas informationsförmedling

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Louise Axelsson Puurtinen; Kristin Oskarsson; [2020]
  Keywords : katt; profylaktisk tandvård; tandproblem; informationsförmedling; djuromvårdnad;

  Abstract : Parodontala sjukdomar och tandproblem är vanligt förekommande hos katter. Gingivit och tandresorption är exempel på sådana sjukdomar. För att undvika att tandproblem uppstår är det av stor vikt att utföra regelbunden profylaktisk tandvård. Detta i form av exempelvis tandborstning eller nyttjande av tandfoder. READ MORE

 5. 10. Transformation Towards Sustainable Transportation : Solving the "First and Last-mile" Problem in Europe

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Author : Perk Nora; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The thesis emphasizes the transformation towards sustainable mobility and the role of urban planning for such transformation. The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview of different examples of solving the so-called “the first and last-mile problem” (FMLM) (which is conceptualized as a major problem for the transformation towards sustainable forms of travel) which have been tested or implemented in European cities, as well as provide an understanding of the role of the planner in these examples. READ MORE