Essays about: "Exposure"

Showing result 1 - 5 of 1575 essays containing the word Exposure.

 1. 1. ESTIMATION OF RADIATION EXPOSURE FROM NATURALLY OCCURRING RADIONUCLIDES IN FOOD AND FOODSTUFF

  University essay from

  Author : Ida Bengtsson; [2022-01-13]
  Keywords : Medical physics; Naturally occurring radionuclides; committed effective dose from ingested radionuclides; Biokinetic models;

  Abstract : Purpose: The main purpose of this study was to provide an estimation of the committed effective dose received by the Swedish population from naturally occurring radionuclides (NORM) in the diet. This study was also aiming to investigate the impact on the committed effective dose due to the new developments in the biokinetic model for Po 210 . READ MORE

 2. 2. Estimating the Market Risk Exposure through a Factor Model with Random Effects

  University essay from Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Lukas Börjesson; [2022]
  Keywords : Market risk exposure; non-stationary market risk exposure; non-stationary idiosyncratic risk; factor model; linear regression; linear mixed model; random effects; mixture of gaussians.;

  Abstract : In this thesis, we set out to model the market risk exposure for 251 stocks in the S&P 500 index, during a ten-year period between 2011-04-30 and 2021-03-31. The study brings to light a model not often mentioned in the scientific literature focused on market risk estimation, the linear mixed model. READ MORE

 3. 3. Does in vivo exposure to perfluorooctanesulfonicacid induce an altered colonic barrier function inmice?

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Hanna-Dalia Laar; [2022]
  Keywords : PFOA; PFAS; Ulcerative colitis; colon barrier; gastrointestinal permeability; Ussing Chamber;

  Abstract : Background: Several environmental risk factors have been implicated in the pathogenesis ofinflammatory bowel disease (IBD) and might cause an altered barrier function, a hallmark ofIBD. Recent evidence suggests that patients with late-onset ulcerative colitis (UC) have anincreased serum level of perfluoroalkyl substances (PFAS), one of the major chemical groupscontaminating our diet. READ MORE

 4. 4. Utgör exponering för exogent östrogen en fara för våra sällskapdjur?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sandra Friberg; Ulrika Svedman; [2022]
  Keywords : biverkning; hund; hyperöstrogenism; katt; sekundär exponering; transdermal; östrogenbehandling;

  Abstract : Läkemedelsverket har fått in ett fåtal rapporter angående biverkningar hos sällskapsdjur som exponerats för transdermal östrogenbehandling som använts av djurägaren. Human användning av östrogenpreparat vid exempelvis klimakteriebesvär eller könskorrigering ökar. READ MORE

 5. 5. Sandytor som habitat för insekter : en studie av anlagda och naturliga sandytor i Solna kommun

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Nelly Zetterquist; [2022]
  Keywords : insekter; sandlevande insekter; vilda bin; skalbaggar; sandmarker; anlägga sandytor; sandbäddar; sandblottor; bohål; kläckhål; miljövariabel; area; lutning; väderstreck; sandjord; täckningsgrad av markvegetation; solexponering; sälg;

  Abstract : Många insekter är beroende av sandiga marker för sin överlevnad. Exempelvis gräver många arter av bin, getingar och skalbaggar sina bon i sandmarker. Under 1900-talet har dock den totala arealen sandmark minskat betydligt till följd av förändrad markanvändning, och tillståndet för sandlevande arter har försämrats. READ MORE