Essays about: "Förändring"

Showing result 1 - 5 of 1035 essays containing the word Förändring.

 1. 1. Habit changes- How habit changes can change my artistic process and expression

  University essay from Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Author : Natasja Jean-Charles; [2020-04-01]
  Keywords : Habits; Creative process; Habit changes; Creative expression; Vanor; Kreativ process; Förändring av vanor; Kreativt Uttryck.;

  Abstract : The objective with this research is to see how a change of habits affect my artistic processand expression. Realizing that the habits I have developed over the years have become anobstacle to my creativity, I wanted to see if there are any changes to my attitude afterimplementing habitual changes in my creative process and in my personal life. READ MORE

 2. 2. Temporär landskapsarkitektur : med tillämpning i Järnvägsstaden, Eslöv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Therese Montelius; Johanna Rosander; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; tillfällig landskapsarkitektur; temporär design; temporary landscape architecture; temporary design; temporary urbanism; placemaking;

  Abstract : Temporär landskapsarkitektur har under de senaste åren fått en allt större roll och utbredning i våra urbana städer. Temporär landskapsarkitektur kan användas för att intensifiera användning av en redan etablerad plats, introducera en plats för en första användning eller för att omdefiniera en plats befintliga karaktär och funktion. READ MORE

 3. 3. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Björksell; [2020]
  Keywords : jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Abstract : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. READ MORE

 4. 4. Brand Feedback and eWOM Sentiment on Twitter : Evaluating the effect of company response strategies in online public conversations

  University essay from Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Author : Linnea Rudenius; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Aim: The purpose of this study is to investigate how brand feedback response strategies impact eWOM sentiment in public conversations between consumers and businesses. Method: The study has been conducted by collecting over one million tweets from Twitter and performing automated sentiment analysis of these tweets. READ MORE

 5. 5. So that our children can dream : A study that follows five people’s emigration journey from North Macedonia to Sweden

  University essay from Jönköping University/HLK, Globala studier

  Author : Claudia Kamceva; [2020]
  Keywords : Unemployment; North Macedonia; Corruption; Migration; Work related migration; emigration; living standards; Arbetslöshet; Nordmakedonien; emigrera; levnadsvillkor;

  Abstract : I denna studie följer man fem olika personers erfarenheter av att ha flyttat från Nordmakedonien till Sverige för att arbeta. Studiens mål är att ta reda på vilka utmaningar individerna upplevde på den Nordmakedonska arbetsmarknaden samt orsakerna som lett till att individerna valt att lämna sitt hemland i hopp om en bättre framtid i Sverige. READ MORE