Essays about: "Förändringsarbeten"

Found 5 essays containing the word Förändringsarbeten.

 1. 1. Opportunities and Challenges of RoboticProcess Automation (RPA) in the Administration of Education

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Jan Emil Almgren; [2021]
  Keywords : Robotic Process Automation; RPA; Administration of Education; Case-study; Opportunities; Challenges; Expectations; Change Management; Robotic Process Automation; RPA; Utbildningsadministration; Fallstudie; Möjligheter; Utmaningar; Förväntningar; Förändringsarbeten;

  Abstract : As the amount of administrative work are increasing in the education sector, organizations has started to look for alternative solutions to the problem. One such solution might be to use automation within the field of administration in order to free the existing staff from the most burdensome and monotonous tasks. READ MORE

 2. 2. Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Linus Lindberg; [2020]
  Keywords : förändring; psykologi; skogsbruk;

  Abstract : Det svenska skogsbruket sysselsätter idag cirka två procent av Sveriges arbetande befolkning. Från skogen kommer förnyelsebar råvara som i framtiden sannolikt kommer att bli ännu mer eftertraktad. I skogen finns många intressenter så kraven är höga från stat, markägare, miljörörelse och kunder. READ MORE

 3. 3. Evaluating Board Work for Innovation. : Towards an Analytical Framework.

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : OMAR ALI; [2019]
  Keywords : Board; Board work; Innovation; Strategy; Evaluation; Corporate Governance.; Styrelser; Styrelse; Innovation; Utvärderingar; Bolagsstyrning; Strategi.;

  Abstract : There is an increased need for innovation activities in companies today due to mounting pressure from external factors increasing the urgency for renewal and agility. Digitalisation of processes, products and services sets completely new requirements for competence but also changes the value creation and competitiveness. READ MORE

 4. 4. Ständiga förbättringar : hur en förändringsagent motiverar sina medarbetare

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Britta Bexell; Josefine Eriksson; [2013]
  Keywords : Ständiga förbättringar; förändringar; motivation; medarbetare; ledarskap; belöningssystem; motstånd; engagemang; förändringsagent;

  Abstract : Företag och organisationer står ständigt inför förändringar på marknaden. För att följa marknadens svängningar och därmed uppnå konkurrensfördelar måste företagen arbeta med ständiga förbättringar. De arbetar då med att effektivisera sina arbetsprocesser och minimera sina kostnader. READ MORE

 5. 5. Produktionssystem : Utformning av verkstadslayouter med avseende på Lean Production

  University essay from KTH/Industriell produktion

  Author : Sivan Bapir; Johanna Luo; [2012]
  Keywords : ;

  Abstract : The industrial environment and customers are requiring more focus on innovation and uniqueness. Due to these requirements, companies with industrial production strive for shorter lead times and high quality products in order to become more competitive. READ MORE