Essays about: "Förebyggande vård"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words Förebyggande vård.

 1. 1. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Victoria Saxe; [2019]
  Keywords : kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Abstract : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. READ MORE

 2. 2. Self-care when suffering from gastroenteritis in Tanzania : Nurses perspective

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Author : Linnea Gärderup; Ida Karlsson; [2019]
  Keywords : Gastroenteritis; Person-centered care; Preventative actions; Self-care; Egenvård; Förebyggande åtgärder; Gastroenterit; Personcentrerad omvårdnad;

  Abstract : According to World Health Organization 1.5 million people die every year due to diarrhoeal diseases. Diarrhoeal diseases may be caused by a multitude of different reasons, though WHO highlights the fact that 58% of these, are caused by lack of clean water, sanitation and hygiene. READ MORE

 3. 3. Medical Technology and eHealth for Prevention against LifestyleRelated Diseases : A survey of attitudes among health center personnel and patients prescribed with physical activity on prescription (PAP)

  University essay from KTH/Människa och Kommunikation

  Author : Cecilia Fornstedt; [2017]
  Keywords : preventative care; digitalization; eHealth; mHealth; virtual care; medical engineering; medical technology; connected care; Physical Activity on Prescription; primary care; cardiovascular diseases; förebyggande vård; preventiv; digitalisering; eHälsa; mHälsa; virtuell vård; medicinsk teknik; uppkopplad vård; Fysisk Aktivitet på Recept FaR ; primärvård; hjärt- och kärlsjukdomar;

  Abstract : With an aging population that suffers from comorbidity, healthcare is facing grand challenges. In order to meet the demand, digitalization is thought to be an opportunity. Digitalization of curative care, such as diagnostics and treatment, have been initiated and is today used and appreciated. READ MORE

 4. 4. BREAST CANCER PREVENTION AMONG WOMEN RESIDING IN INFORMAL SETTLEMENTS

  University essay from Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Author : Caroline Beckmann; Christina Wersäll; [2016]
  Keywords : Breast cancer; Experience; Kenya; Nurses; Prevention; Qualitative study;

  Abstract : Bakgrund: I Kenya är bröstcancer den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. Till skillnad från länder i väst söker inte kenyanska kvinnor vård förrän cancern har utvecklats till de sena stadierna då chansen för överlevnad är låg. READ MORE

 5. 5. Nurses' experiences of attending women in pre- and post-abortion care - A qualitative interview study with nurses in the public health sector in Argentina

  University essay from Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Author : Frida Sjöstrand; [2015]
  Keywords : Abortion care; Argentina; Ethics of care; Nurses; Women; Abortvård; Argentina; Kvinnor; Omvårdnadsetik; Sjuksköterskor;

  Abstract : Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av abortvård i den offentliga vården i provinserna Neuquén och Río Negro, Argentina. Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar i primärvården möter kvinnor i behov av abort men på grund av den restriktiva lagstiftningen beror vården som erbjuds på den enskilda sjukvårdspersonalen. READ MORE