Essays about: "Företaget Fel"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the words Företaget Fel.

 1. 1. Warranty reserve forecast for complex products

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Julia Åberg; Jesper Svensson; [2019]
  Keywords : Warranty reserve; agency theory; time series; causal methods; Garantireserv; agentteorin; tidsserie metoder; kausala metoder;

  Abstract : Warranty is a contract between a seller and a buyer. A warranty is also a signal for quality that can be utilized both by the seller and the customer. Even though the warranty is mainly something that is positive, a warranty also incurs risk to the warranty provider. READ MORE

 2. 2. Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Jakob Henningsson; [2019]
  Keywords : Pension; Räntefördelning; ökad lön; utdelning; pensionsspara; bolagsform; enskild firma; aktiebolag;

  Abstract : Många lantbrukare och egenföretagare pensionssparar väldigt lite. När man är ung tänker man ofta att det är långt till pensioneringen och skjuter upp pensionssparandet. De flesta med eget företag har ingen tjänstepension och behöver kompensera för detta bortfall. READ MORE

 3. 3. The future of maintenance work at a Swedish steel producer : Effective and Attractive workplaces through Industry 4.0

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Johanna Edlund; Per Hellström; [2019]
  Keywords : Industry 4.0; Work environment; Future industry; Human work science; Steel industry; Attractive workplace; Participation; Resistance; Maintenance work; Industri 4.0; Arbetsmiljö; Framtidens industri; Arbetsvetenskap; Stålindustri; Attraktiva arbeten; Delaktighet; Motstånd; Underhållsarbete;

  Abstract : Industry 4.0 is being investigated all around the world and it brings an entire arsenal of new tech-nology. It is during major technological changes where we have the chance to change old pat-terns. READ MORE

 4. 4. Attacking the Manufacturing Execution System : Leveraging a Programmable Logic Controller on the Shop Floor

  University essay from

  Author : Fredrik Johansson; [2019]
  Keywords : Manufacturing Execution System; Programmable logic controller; attack types; Manufacturing execution system; Programmable logic controller; attack typer;

  Abstract : Background. Automation in production has become a necessity for producing companies to keep up with the demand created by their customers. One way to automate a process is to use a piece of hardware called a programmable logic controller (PLC). A PLC is a small computer capable of being programmed to process a set of inputs, from e. READ MORE

 5. 5. Misslyckas för att kunna lyckas : vilka är svårigheterna med att lyckas med en ny innovation?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anton Björkqvist; Mattias Johansson; [2019]
  Keywords : innovationer; innovatör; lyckande; lärdom; misslyckande;

  Abstract : Ett misslyckande kan definieras på många olika vis men är beroende av kulturella förutsättningar och värderingar. En är att man inte klarar den målsättning som är satt eller brist på framgång. Det är ofta förknippat med något negativt och inte önskvärt. READ MORE