Essays about: "Företagsvärdering"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word Företagsvärdering.

 1. 1. Företagsvärdering i samband med generationsskifte

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oskar Jansson; [2019]
  Keywords : värdering; pris; värde; rättvisa; överlåtare; övertagare;

  Abstract : Att göra ett generationsskifte på en lantbruksfastighet idag är inte helt enkelt eftersom det rör sig om stora summor pengar som är inblandade i dessa processer, samtidigt så har värdet på lantbruksfastigheter ökat kraftigt de senaste åren. Detta gör att det finns en stor latent skatteskuld som kan skapa problem för en övertagare att bedriva ett lönsamt företag på fastigheten. READ MORE

 2. 2. The impact of Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) practices on the financial performance of companies in emerging and frontier markets

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Iuliana Kulakova; [2018]
  Keywords : Corporate social responsibility; ESG; Emerging and frontier markets; Principal component analysis; Firm value; Financial performance.; Corporate social responsibility; ESG; Tillväxtmarknader; Principalkomponentanalys; Företagsvärde; Finansiella resultat.;

  Abstract : In this thesis, we explore the proprietary Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) scores and analyze their impacts on firm valuation using the sample of 166 companies operating in 35 emerging and frontier markets. Three methods of ESG scores, Principal Component Analysis and regression analysis are used. READ MORE

 3. 3. Using regression analysis to determine the enterprise value of a company : A Regression Analysis on the Enterprise Value of Companies within the Industry Manufacturing of Chemicals and Chemical Products

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Henning Elmberger; Maikel Makdisi-Somi; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Valuing a company is a difficult task. At the same time it is also a very important task for a number of reasons, namely when an investor wants to see if a company is under- or overvalued and when a company is to be acquired or sold. READ MORE

 4. 4. Evaluating comparable company valuation - how to derive at the right multiple

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : David Mårtensson; Simon Oljemark; [2016]
  Keywords : Company valuation; comparable company valuation; the market approach; the multiple approach; value drivers; Företagsvärdering; multipelvärdering; värdedrivare;

  Abstract : Company valuation is entering a new era; with increasing demands, more awareness and internal resistance. As the companies who request the valuation, together with third parties, begin to show more interest in the value statements - the analyst must be able to validate his course of action with reliable reasoning based on substantiated data. READ MORE

 5. 5. Valuation - The issue of illiquidity : A qualitative retake on illiquidity discounts in the context of private company valuation on the Swedish market

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Viktor Fredlund; Andreas Tollerup; [2015]
  Keywords : PCD; Private company discount; illiquidity discount; DLOM; valuation; likviditetsrabatt; private company; illiquidity; company valuation; illikviditetsrabatt; företagsvärdering; privat företag; värdering; illikviditet;

  Abstract : A private company lacks a direct observable market value and several situations may require a practitioner to compute the value of a private company. Since most of the valuation methods in use are based on data derived from the public stock markets certain adjustments may be appropriate when valuing a private company. READ MORE