Essays about: "Förmögenhetsrätt"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the word Förmögenhetsrätt.

 1. 1. The American Business Judgment Rule and Swedish Law - A Comparative Analysis of the American Business Judgment Rule and Its Eventual Counterpart in Swedish Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Erik Rosberg; [2019]
  Keywords : The Business Judgment Rule; Business Judgment Rule; BJR; Director; Board of Directors; Officer; Chief Executive Officer; CEO; Directors’ Duties; Liabilities; Method Liability; Shareholder; Business Law; Corporate Law; Corporation Law; Comparative Law; American Law; U.S. Law; Swedish Law; United States; United States of America; Sweden; Model Business Corporation Act; MBCA; Delaware General Corporation Law; DGCL; Delaware; Swedish Companies Act; styrelse; verkställande direktör; VD; styrelseansvar; skadestånd; skadeståndsskyldighet; metodansvar; aktieägare; associationsrätt; aktiebolagsrätt; bolagsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; amerikansk rätt; svensk rätt; USA; Sverige; aktiebolagslag; ABL; Law and Political Science;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer kan förvänta sig att de svenska domstolarna prövar affärsbeslut på ett liknande sätt som de amerikanska domstolarna prövar affärsbeslut. Undersökningen möjliggör en komparativrättslig analys av huruvida det finns något i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt existerande BJR, vilket några svenska rättsvetenskapliga forskare hävdar. READ MORE

 2. 2. Plant, where are thou from? - an analysis of the disclosure requirement of origin of genetic resources in patent applications

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Emina Cehaja; [2016]
  Keywords : Förmögenhetsrätt; Immaterialrätt; Property Law; Intellectual Property; Intellectual Property Rights; the TRIPS Agreement; the Convention on Biological Diversity; Genetic Resources; Disclosure requirement; Patent applications; Patent; Patent law; Access and benefit sharing; Law and Political Science;

  Abstract : In the last decades one of the main topics in the international intellectual property forum has been the biopiracy issue. Genetic resources and traditional knowledge from developing nations are being misappropriated (i.e. biopiracy), by commercial actors in order to receive patent protection. READ MORE

 3. 3. Carrier Liability in Multimodal Transport

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Erica Englundh; [2015]
  Keywords : Transporträtt; sjörätt; internationell privaträtt; international private law; transport law; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Abstract : Multimodala transporter är frekvent förekommande och viktiga i dagens internationella handel. En multimodal transport innebär kort att gods transporteras från dörr till dörr med hjälp av minst två olika transportsätt under ett kontrakt med en (multimodal) transportör som ensamt ansvarig för kontraktets utförande. READ MORE

 4. 4. Post-sale Restrictions & Exhaustion of Intellectual Property Rights. An Analysis of Post-Sale Restrictions in the EU: Their Effects on Exhaustion and Enforceability between the Contracting Parties

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Marielle Lindgren; [2014]
  Keywords : förmögenhetsrätt; EU-rätt; avtalsrätt; civilrätt; immaterialrätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; rättsekonomi; konsumtion; contract law; civil law; EU law; intellectual property law; comparative law; competition law; law and economics; exhaustion; first-sale doctrine; conditional sale doctrine; post-sale restrictions; Law and Political Science;

  Abstract : Konsumtion av rättigheter är en mycket viktig princip för den fria rörligheten för varor och även för en fungerande marknadsekonomi. Konsumtion innebär att immateriella rättigheter i ett fysiskt exemplar konsumeras vid en överlåtelse av äganderätten till exemplaret som innehåller eller bär på rättigheten. READ MORE

 5. 5. Copyright and the Parody Problem - An examination between the UK, Sweden and Canada

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Lisette Karlsson; [2013]
  Keywords : Förmögenhetsrätt; immaterialrätt; verkshöjd; parody; England; Sverige; Canada; intellectual property law; Law and Political Science;

  Abstract : Sammanfattning Den här uppsatsen är en granskning av brittisk, svensk och kanadensisk upphovsrätt. Mer exakt utreder detta arbete de olika ländernas syn på parodier och hur dessa skyddas under respektive lands upphovsrättslag. READ MORE