Essays about: "Förskola"

Showing result 1 - 5 of 86 essays containing the word Förskola.

 1. 1. Meeting point - Kvicksund

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Elin Tystrand; [2022]
  Keywords : Kvicksund; Eskilstuna; elderly; preschool; courtyard; one story building;

  Abstract : Kvicksund is located in north west Eskilstuna and is an area with very unique conditions. It's an area that is both divided by the lake Mälaren but also by two municipalities: Västerås in the north and Eskilstuna in the south. In this area you are surrounded by nature while still having access to communications such as trains. READ MORE

 2. 2. Möjligheter och svårigheter med odling på två förskolegårdar i Mellansverige : en intervjuundersökning av Backa förskola och Ringmurens förskola

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Bornfeldt Persson; [2022]
  Keywords : odling; förskolor; barn; lagstiftning;

  Abstract : Barns utveckling kan påverkas positivt av odling som pedagogiskt verktyg, varför förskolor är en lämplig plats att använda odlingar på. Det finns både lagar som kan uppfyllas genom odling med barn, och lagar som begränsar användningen av odlingar. READ MORE

 3. 3. Lekmiljöer formar framtida generationer : en undersökning kring utvecklande lekmiljöer och förskolegårdar i ett Uppsala som förtätas

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Louise Zetterling; Oskar Berg; [2022]
  Keywords : Affordance; barns utveckling; lekmiljö; förskola; naturkontakt; förtätning;

  Abstract : Denna uppsats avser att, genom en litteraturgenomgång, genomförda intervjuer och påföljande analys, undersöka hur lekmiljöer bör utformas för att öka möjligheten för barn i förskoleåldern att utvecklas och lära. Intervjumaterialet är insamlat från pedagoger som jobbar på förskolebussarna, ett koncept där Uppsala kommun tillhandahåller bussar designad att fungera som en vanlig förskola som kan ta barnen till skogsområden eller lekmiljöer i och utanför staden. READ MORE

 4. 4. Preschool teachers' perceptions of biology teaching : Biology teaching in an outdoor environment from the child's perspective

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Vagma Tajzai; [2021]
  Keywords : Biology teaching; preschool; the child s perspective; the learning environment; the outdoor environment.; Barns perspektiv; biologiundervisning; förskola; lärandemiljön; utomhusmiljön.;

  Abstract : Abstract This study is about preschool teachers' perceptions of biology teaching in preschool. The study examines three questions based on the purpose of the study that focus on preschool teachers 'perceptions of biology teaching in preschool, the child's perspective as a starting point in biology teaching and preschool teachers' reasoning about the importance of the outdoor environment as a learning environment for biology teaching. READ MORE

 5. 5. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Lind; [2021]
  Keywords : friyta; förskola; förskolegård; barn; utevistelse; lek; utflykt;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar förskoleverksamhetens utevistelse och barnens lek. Tidigare studier inom området har visat att utevistelsen är viktig för barns hälsa och välmående. Dessa undersökningar har också visat att stora kuperade gårdar med naturlig växtlighet ger mer aktiva barn. READ MORE