Essays about: "Förskollärare"

Showing result 16 - 16 of 16 essays containing the word Förskollärare.

  1. 16. Döden som kunskap och verklig händelse i förskolan

    University essay from Umeå universitet/Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning; Umeå universitet/Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

    Author : Caroline Andersson; Catarina Ferm; [2005]
    Keywords : ;

    Abstract : Syftet med vårt examensarbete är dels att kritiskt granska, diskutera, analysera och beskriva förskollärares arbete med och erfarenhet av ämnet döden i undervisning. Vi vill veta hur förskollärare kan beröra begreppet död utan att ett dödsfall måste ha skett, döden som kunskap. READ MORE