Essays about: "FEC"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the word FEC.

 1. 1. Ivermektinbehandling av svenska hästar naturligt infekterade med cyathostominer : utvärdering av effekt och egg reappearance period

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Rebecca Lindfors; [2022]
  Keywords : små blodmaskar; liten blodmask; makrocykliska laktoner; avmaskning; anthelmintikaresistens; ERP; FECR;

  Abstract : Små blodmaskar, cyathostominer, är hästens vanligaste inälvsparasit. Parasiterna har en direkt livscykel som innefattar både ett frilevande stadium på betesmark samt utveckling och förökning inne i värddjuret. READ MORE

 2. 2. Investigations of the Thermal Runaway Process of a Fluorine-Free Electrolyte Li-Ion Battery Cell

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Tamara Patranika; [2021]
  Keywords : Lithium-ion batteries; Electrolyte; Non-fluorinated; Thermal stability; Litiumjonbatteri; Elektrolyt; Fluorfri; Termisk stabilitet;

  Abstract : Detta projekt syftar till att undersöka den termiska rusningsprocessen hos ett litiumjonbatteri med en fluorfri elektrolyt och jämföra den med en kommersiellt använd fluor-innehållande elektrolyt. Battericellerna innehöll silikon-grafit som anod och LiNi0.6Mn0.2Co0. READ MORE

 3. 3. Assessment of nematode parasitism and clinical parameters in goats and sheep in Mongolia

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Frida Ek Terlecki; [2017]
  Keywords : nematodes; ; Mongolia; ; sheep; ; goats; nematoder; ; Mongoliet; ; får; ; getter;

  Abstract : SUMMARY Haemonchus contortus is one of the most pathogenic gastrointestinal parasites of small ruminants in the world and causes major losses and animal welfare issues in the animal husbandry. In Mongolia, over a third of the population lives as pastoral herders and relies largely on animal husbandry for food, and livestock production plays an important role in the national economy. READ MORE

 4. 4. Development of a loop-mediated isothermal amplification (LAMP) and a polymerase chain reaction (PCR) assays for diagnosis of Fasciola hepatica in animal faeces and comparison with traditional diagnostic methods

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maria Immaculata Arifin; [2016]
  Keywords : Fasciola hepatica; faeces; sheep; cattle; diagnosis; loop-mediated isothermal amplification; PCR; serology; coprology;

  Abstract : The liver fluke Fasciola hepatica is a parasitic trematode prevalent in mammals, primarily in sheep and cattle. There is a wide range of methods for diagnosis of F. hepatica infections, such as coproscopy, coproantigen ELISA, serum ELISA, PCR and Loop-mediated isothermal amplification (LAMP). READ MORE

 5. 5. Genetiskt motstånd mot gastrointestinala parasiter och Haemonchus contortus hos får

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Agnes Björk; [2016]
  Keywords : får; parasit resistens; gastrointestinala parasiter; Haemonchus contortus; FEC; QTL; SNP; genetik; IgA; IgE;

  Abstract : Då flera parasiter över hela världen har blivit resistenta mot anthelmintikum har det blivit viktigt att hitta andra metoder till att motverka parasiter hos får. I Sverige är 90% av fårbesättningarna infekterade av nematoder. READ MORE