Essays about: "FIFO"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the word FIFO.

 1. 1. En analys över Bastuträskterminalens internlogistik

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Victor Spjut; [2019]
  Keywords : inlåsningseffekt; lastningsarbete; produktivitetsmodell; modellering; Volvo L180E;

  Abstract : Terminaler är viktiga lagernoder och buffertpunkter för att säkerhetsställa material till industrier. Ett lager bör utformas så att materialet är lättåtkomligt och har hög fyllnadsgrad. READ MORE

 2. 2. The optimization of Database queries by using a dynamic caching policy on the application side of a system

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Martin Granbohm; Marcus Nordin; [2019]
  Keywords : cache; database; policy;

  Abstract : Det är viktigare än någonsin att optimera svarstiden för databasförfrågningar då internettrafiken ökar och storleken på data växer. IT-företag har också blivit mer medvetna om vikten av att snabbt leverera innehåll till slutanvändaren på grund av hur långsammare svarstider kan påverka kvalitetsuppfattningen på en produkt/ett system. READ MORE

 3. 3. PEER TO PEER SYSTEM FOR COLLABORATIVE WORK Using version control and fixed merge pattern to ensure eventual consistency

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Jim Norman; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Th‘is paper addresses the possibility of using version control and fi€xed merge pa‹ttern to ensure eventual consistency for collaborative work tools. Where the version control is upheld by a vector clock and used to detect conflƒicts. READ MORE

 4. 4. Identifying factors that cause inventory build-ups and how to solve it

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Anders Eriksson; Anes Music; [2019]
  Keywords : Lean; KANBAN; Internal logistics; FIFO; Inventory build-ups; standardized work;

  Abstract : Companies have put much focus on production systems to generate and maintain competitiveness which has contributed in less focus to logistics. The material flow is the process after the main processes and has therefore been regarded as “unimportant”. READ MORE

 5. 5. Mapping and improving the after sales flow in a high-tech assembly plant : A case study of the aftermarket at Saab Järfälla

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Viktor Toftberger; Gustaf Jörnelius; [2018]
  Keywords : Aftermarket; After Sales Services; High-Mix Low-Volume Production; Production Planning; Visual management; Eftermarknad; Hög-variation låg-volym produktion; Produktionsplanering; Visuell styrning; Produktionsvisualisering;

  Abstract : This thesis report is the final element of the Master of Science degree in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology, conducted between January and September 2017 at Saab AB Surveillance in Järfälla, Sweden. The purpose of this thesis project was to analyze the current situation inside production of aftermarket products with an aim to create an extensive mapping of the current situation. READ MORE