Essays about: "FLG"

Found 2 essays containing the word FLG.

 1. 1. Atopisk dermatit hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sofie Gunnarsson; [2018]
  Keywords : atopisk dermatit; CAD; AD; genetiska riskfaktorer; PKP2; FLG; S100A8; SPINK5;

  Abstract : Atopisk dermatit hos hund (CAD), är en komplex sjukdom som är brett utspridd hos olika hundraser. Sjukdomen har visats bero på flertalet genetiska mutationer och påverkan från den omgivande miljön. Flera av de genetiska riskfaktorerna för utvecklandet utav CAD påverkar hudbarriären, vilken är en viktig komponent i sjukdomen. READ MORE

 2. 2. Genetiska aspekter på defekter i hudbarriären hos hundar med atopisk dermatit

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Camilla Kretz; [2016]
  Keywords : atopisk dermatit hos hund; defekt hudbarriär; genetik; canine atopic dermatitis; skin barrier defects; genetics;

  Abstract : Atopisk dermatit hos hund (CAD) är en av de vanligaste hudsjukdomarna hos hundar och karakteriseras av en typ 1-hypersensitivitetsreaktion. Symtomen kan vara av varierande svårighetsgrad, allt ifrån diffus klåda till inflammerad hud och hudlesioner. Inget av symtomen är dock patognomont. READ MORE