Essays about: "Fabian Assarsson"

Found 1 essay containing the words Fabian Assarsson.

  1. 1. Synthetic Innovation and Hidden Problems: Qualitative Insights on Open Innovation for Hidden Problems in Sweden

    University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

    Author : Fabian Assarsson; [2018]
    Keywords : Innovation Theory; Open Innovation; Synthetic Innovation; Innovation Strategy; Strategy; Management; Innovationsteori; Öppen Innovation; Syntetisk Innovation; Innovationsstrategi; strategi; Management;

    Abstract : Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera hur svenska organisationer arbetar med öppen innovation, i vilka former de gör det och vilken typ av innovationer de producerar. Uppsatsen definierar även uttryckligen begreppet "dolda problem" inom organisationer och kopplar sedan det till innovationsteori. READ MORE