Essays about: "Fabian Sandegård Eriksson"

Found 1 essay containing the words Fabian Sandegård Eriksson.

  1. 1. Solar Home Systems in Rural Zambia

    University essay from KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

    Author : Sofia Bengtsson Ekström; Fabian Sandegård Eriksson; [2018]
    Keywords : ;

    Abstract : Solenergi är en förnybar energikälla som lämpar sig väl för soliga subsahariska Afrika. Samtidigt är det svårt att leverera solpaneler till de delar av befolkningen som bor på landsbygden på grund av otillräcklig infrastruktur och fluktuerande inkomster bland jordbrukare. READ MORE