Essays about: "Faktor"

Showing result 1 - 5 of 835 essays containing the word Faktor.

 1. 1. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Björksell; [2020]
  Keywords : jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Abstract : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. READ MORE

 2. 2. Second Life Batteries Faciliating Sustainable Transition in the Transport and Energy Sectors? : An Exploratory Field Study in Colombia

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Iris Vesterberg; Sofia Westerlund; [2020]
  Keywords : Second life batteries; Electric vehicles; Lithium-Ion batteries; Battery energy storage; Colombia; Sustainable transition;

  Abstract : The increasing number of vehicles in Colombian cities have resulted in alarmingly low quality of air, further resulting in increasing health issues. One potential solution to this issue could be a shift from ICEVs (internal combustion engine vehicles) to EVs (electric vehicles). READ MORE

 3. 3. A Landscape of Deep-Tech and Venture Capital in Europe

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Alexa Edström; Alexander Klinger; [2020]
  Keywords : venture capital; digitalization; european venture capital; startup growth; value creation; equity financing; entrepreneurship; d riskkapital; digitalisering; europeiskt riskkapital; startuptillväxt; värdeskapande; kapitalfinansiering; entreprenörskap;

  Abstract : Considering that technology is developing at a rapid pace, the venture capital landscape changes due to R&D and product maturity life cycles shortening dramatically compared to 50 years ago, thus impacting the portfolio of a VC and its future investment opportunities. However, this relationship between digitalization and venture capital remains underexamined in literature. READ MORE

 4. 4. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Leufvén; Maria Nilsson; [2020]
  Keywords : placemaking; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; skandinavien; tillfälliga installationer; medborgarmedverkan;

  Abstract : En hållbar utveckling är högt på agendan i dagens stadsplanering. I takt med den starka urbanisering som sker blir staden en allt viktigare arena för att hantera den sociala pelaren av en hållbar utveckling. Att människor är delaktiga och involverade i utvecklingen av sin omgivning är viktigt för social hållbarhet i stadsplanering. READ MORE

 5. 5. Implementation of Industrial Symbiosis : How can a collaborative network improve waste management?

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Zaid Al-karkhi; Josef Fadhel; [2020]
  Keywords : sustainability; circular economy; construction waste management; industrial symbiosis; collaborative network; hållbarhet; cirkulär ekonomi; avfallshantering; industriell symbios; kollaborativt nätverk;

  Abstract : Global use of natural resources has accelerated during the past decade and emissions and waste have increased as a consequence. The construction sector is a major contributor to global carbon emissions and is responsible for as much as one-third of global greenhouse gas emissions. READ MORE