Essays about: "Fallopia japonica"

Found 5 essays containing the words Fallopia japonica.

 1. 1. Japanese Knotweed as an alternative material

  University essay from Lunds universitet/Industridesign

  Author : Beata Salonen Ripa; [2021]
  Keywords : Japanese knotweed; Reynoutria japonica; Fallopia japonica; Polygonum cuspidatum; invasive species; alternative material; eco friendly material; Arts and Architecture; Agriculture and Food Sciences; Biology and Life Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Japanese knotweed, or Parkslide in Swedish, is considered one of the world’s most invasive species. The aim of this project was to explore and investigate the possibility of utilizing this alternative material, and by doing so, help restrict and limit the expansion of the plant. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Li Skillö; [2021]
  Keywords : parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. READ MORE

 3. 3. Japanese knotweed: the "nightmare plant" haunting Scania

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Mikael Ståhlberg; [2020]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Invasive alien species (IAS) are one of the most important direct drivers of biodiversity loss and changes in ecosystem services. Over the last 20 years IAS are estimated to have cost the EU at least 12 billion euro per year. These costs continue to increase. READ MORE

 4. 4. Invasiva växter och orsaker till spridning : en fördjupad studie av arterna Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum och Impatiens glandulifera

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Askaner; [2019]
  Keywords : invasiva växter; Fallopia japonica; Heracleum mantegazzianum; Impatiens glandulifera; spridningsmekanismer; invasionspotential; jätteloka; Parkslide; jättebalsamin;

  Abstract : Avsikten med rapporten är att skapa en större förståelse för invasiva växters livscykler, spridning och etableringsförmåga för att bättre kunna föreslå bekämpningsåtgärder. Rapporten fokuserar på idag tre mer kända invasiva arter Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianumsamt Impatiens glandu-lifera. READ MORE

 5. 5. Trädgårdsväxter på rymmen : en studie av åtgärder för att begränsa spridningen av fyra invasiva främmande växtarter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Kajsa Boman Lindkvist; [2018]
  Keywords : parkslide; Fallopia japonica; jätteloka; Heracleum mantegazzianum; vresros; Rosa rugosa; jättebalsamin;

  Abstract : Invasiva främmande växter är ett växande globalt problem som innebär ett hot mot biologisk mångfald, kan ge ekonomiska konsekvenser och i vissa fall hälsoproblem för människor. Från början var en del av växterna uppskattade trädgårdsväxter som efterhand letat sig ut från trädgårdar och parker till den omgivande naturen, där några blivit så framgångsrika att de konkurrerar ut inhemsk vegetation. READ MORE