Essays about: "Fanny Skoglund"

Found 2 essays containing the words Fanny Skoglund.

 1. 1. How to communicate environmental efforts for value creation : a case study from a Swedish waste contractor in a B2B setting

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Fanny Skoglund; [2015]
  Keywords : Corporate identity; CSR; ; Environmental communication; image differentiation;

  Abstract : Stakeholders’ pressure and expectations regarding environmental responsibility have forced companies’ to work with Corporate Social Responsibility (CSR) as an integrated part of their business strategy. Environmental responsibility is therefore valued higher than ever before and must be effectively communicated towards stakeholders’. READ MORE

 2. 2. När leder kännedom till handling? : en studie om hur den ekologiska miljömärkningen KRAV kan nå ut till fler konsumenter

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Oscar Palm; Fanny Skoglund; [2013]
  Keywords : KRAV; marknadsföring; kommunikation; sociala medier; målgrupp;

  Abstract : Jordbruket är den mest klimatkänsliga sektorn som både påverkas av och påverkar klimatförändringarna. Ekologiska livsmedel är att föredra ur miljösynpunkt då konstgödsel och bekämpningsmedel inte förekommer i den ekologiska odlingen. KRAV-märkningen är Sveriges mest kända miljömärkning och visar att en vara är ekologisk odlad. READ MORE