Essays about: "Faridabad"

Found 2 essays containing the word Faridabad.

 1. 1. India is a secular state : a study of how teachers at Jiva Public School integrate religious education in their subjects

  University essay from Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Author : Mikaela Edberg; [2007]
  Keywords : religions; religious education; school; field study; Jiva Public School; didactics of religion; Faridabad; meeting of cultures; India; religion; religionsundervisning; skola; religionsdidaktik; Indien; religionsmöte; meeting of religions; fältstudie; kulturmöte;

  Abstract : This report is based on a field study that was carried out in India. The aim of this field study is to find out how the religious education is carried out at Jiva Public School in Faridabad. READ MORE

 2. 2. Hindu goddesses as role models for women? : a qualitative study of some middle class women’s views on being a woman in the Hindu society

  University essay from Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Author : Hanna Hedman; [2007]
  Keywords : field study; goddesses; Durga; role model; feminism; patriarchal; middleclass women; gender equality; Hinduism; gender; hinduism; genus; gudinnor; feminism; kvinnoforskning; fältstudie;

  Abstract : Denna uppsats baseras på en fältstudie genomförd i Faridabad, Indien våren 2007. Syftet är att undersöka vilken roll hinduiska gudinnor spelar för kvinnor. För att uppfylla det syftet studeras också de intervjuade kvinnornas underliggande uppfattningar om jämställdhet. READ MORE