Essays about: "Felicia Jonsson"

Found 2 essays containing the words Felicia Jonsson.

 1. 1. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Keywords : djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Abstract : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. READ MORE

 2. 2. ESG performance, a driver for shareholder value creation? Evidence from mergers and acquisitions

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Sebastian Bergström Jonsson; Felicia Sandersnäs; []
  Keywords : Environmental; social; Environmental; social; and governance ESG performance; Mergers and acquisitions M A ; Value creation; Stakeholder theory; Shareholder theory; Event study; Abnormal returns;

  Abstract : With an increasing demand for firms to become more sustainable, business managers are increasingly using merger and acquisition (M&A) investments as a tool to enhance both environmental, social, and governance (ESG) performance and corporate financial performance (CFP). This study aims to further understand the impact of ESG performance as a factor for creating shareholder value for the acquirers by 1) examining the impact of target firms' ESG performance on acquirer abnormal returns and 2) examining whether high ESG performing targets can help enhance the ESG performance of the acquirer. READ MORE