Essays about: "Felicia Smith"

Found 2 essays containing the words Felicia Smith.

 1. 1. Fortress Europe - A discussion of EU border policy post 2015, in light of the 1951 Refugee Convention

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Felicia Smith; [2021]
  Keywords : EU law; public international law; Law and Political Science;

  Abstract : År 2021 infaller 70års jubiléet av 1951 års flyktingkonvention – en historisk överenskommelse och garant för mänskliga rättigheter som ger människor som riskerar att utsättas för förföljelse i sitt hemland rätten att söka skydd i en annan stat. Genom flyktingkonventionen får flyktingar rätt till flertalet rättigheter och alla personer som uppfyller flyktingdefinitionen har rätt att söka skydd i någon av de 150 stater som anslutit sig till konventionen, inkluderat EU:s medlemsländer. READ MORE

 2. 2. The loaded barbell squat: Muscle activation with the barbell in a free compared to a fixed vertical movement path in healthy athletes

  University essay from Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Author : Felicia Svensson; [2020]
  Keywords : Smith machine; electromyography; quadriceps; hamstrings; gluteus maximus; Smithmaskin; elektromyografi; quadriceps; hamstrings; gluteus maximus;

  Abstract : Introduction: Loaded barbell squat is one of the most popular exercises among athletes and can be performed in many different ways to achieve different goals. The difference in muscle activation between a free and afixed vertical movement path (using Smith machine) has not been examined to a particularly large extent. READ MORE