Essays about: "Femfaktormodellen"

Found 2 essays containing the word Femfaktormodellen.

 1. 1. Is Politics Downstream from Personality? The Five Factor Model’s Effect on Political Orientation in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Konstantin Felix Löwe; [2019]
  Keywords : Big Five; Five Factor Model; personality; political attitudes; political orientation; ideology; BFI-10; Femfaktormodellen; personlighet; politiska attityder; ideologi; Law and Political Science;

  Abstract : Differences in political orientation are partly rooted in personality, with left-wing political attitudes being predicted by Openness to Experience and right-wing attitudes by Conscientiousness. This has been validated across numerous studies from different countries. READ MORE

 2. 2. Arbetstrivsel utan fast tillvaro i arbetslivet

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Author : Andreas Kedestig; [2011]
  Keywords : Arbetstrivsel; bemanningsföretag; femfaktormodellen; personlighetsdimensioner; utbildning; Fristående kurs;

  Abstract : Syftet med undersökningen var att undersöka arbetstrivsel hos uthyrda individer i bemanningsbranschen och dess samband med personlighet och faktorer som kön, utbildning, arbetsform och anställningstid. 119 personer anställda i ett medelstort svenskt bemanningsföretag deltog i undersökningen. Urvalet bestod av 61 % kvinnor och 39 % män. READ MORE