Essays about: "Fenomenologi"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the word Fenomenologi.

 1. 1. Concepts of Digital Objects : Digital Records and the Relational Objects of Yuk Hui

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Author : Sebastian Rozenberg; [2020]
  Keywords : digital archives; digital objects; digital records; metatheory; Ontology; ontologies; phenomenology; philosophy; Yuk Hui.; digitala arkiv; digitala objekt; digitala records; metateori; ontologi; ontologier; fenomenologi; filosofi; Yuk Hui.;

  Abstract : The writings of Yuk Hui, bringing together technical and philosophical insights, provides new theory for the digital, something desired by many in archival research. The aim of this study is to assess the use of Hui’s theories on digital objects and web ontologies as a unifying theory for archival studies, looking at the concept of digital records in particular. READ MORE

 2. 2. Real & Imagined Foundational Narratives in the Context of Colonialism - Resurfacing Through A Phenomenological Separation of Body & Skin

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Carin Susanne Margareta Lindberg; [2020]
  Keywords : academia; colonialism; grafting; imaginary; indigenous; knowledge; nation-building; overing; phenomenology; skin;

  Abstract : Denna artikel försöker utveckla Sara Ahmeds forskning om fenomenologi för att inkludera en fenomenologisk separation av kropp och hud för att förstå pågående kolonialism i Australien/Country. Det hävdas att kolonisatörens misstro till den koloniserade personens kunskapsproduktionen har lett till att kolonisatören har skapat en imaginär grundläggande nationsberättelse. READ MORE

 3. 3. Strange Spirits : – Possession and the queering of gender and other social positions in Yuan Mei’s Zibuyu.

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Maarit Määttä; [2020]
  Keywords : spökberättelser; ghost stories; Kina; China; Qing dynasty; queer theory; queerteori; genus; gender;

  Abstract : This thesis explores a Qing dynasty collection of stories about ghosts and other strange events written by Yuan Mei (1716–1798). The thesis focuses on a number of stories about possession of living persons by spirits, which are studied with the help of Sara Ahmed’s queer phenomenology. READ MORE

 4. 4. The need of separatist spaces : a queer feminist exploration of saunas and lesbian spaces

  University essay from Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Author : Kim Schmidt; [2019]
  Keywords : sauna; queer; feminist; separatism; lesbian spaces; minority; exclusion; inclusion; architecture; public space; bastu; arkitektur; queer; feminitisk; separatism; lesbisk; lesbiska rum; lesbisk frukost; lesbisk makt; minioritet; exkludering; inkludering; offentliga rum;

  Abstract : This thesis explores separatist spaces, with focus on lesbian spaces, with the aim of enabling discussion about the need and configuration of that type of spaces. The focus is on exclusion as a method for achieving an equal society in the long term. READ MORE

 5. 5. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joel Andersson; [2019]
  Keywords : kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Abstract : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. READ MORE