Essays about: "Filip Källner"

Found 1 essay containing the words Filip Källner.

  1. 1. Vindkraftverk på gårdsnivå

    University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

    Author : Filip Källner; [2012]
    Keywords : gårdsverk; vindkraft; nettodebitering;

    Abstract : Lantbrukare blir mer och mer intresserade av att kunna producera el och ge sin verksamhet ytterligare ett ben att stå på, men för att detta ska vara intressant krävs lönsamhet. Då energipriserna varierar och kraven på energieffektivisering blir hårdare, ökar intresset i gårdsbaserad elproduktion. READ MORE