Essays about: "Filmteori"

Found 4 essays containing the word Filmteori.

 1. 1. The Feminized People and the Patriarchal State: Studying the Portrayal of Gender in North Korean Films

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Josefine Edström; [2018]
  Keywords : North Korea; gender; women; film; feminist film theory; frame analysis; development; Asia; portrayal; Confucianism; Socialism; propaganda; Nordkorea; kön; genus; kvinnor; film; feministisk filmteori; frame-analys; utveckling; Asien; porträttering; Konfucianism; Socialism; propaganda;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. The Final Girl

  University essay from Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Author : Calle Svensson; [2016]
  Keywords : Halloween; kvinnlig huvudroll; feministisk filmteori; slasher; the Final Girl; Halloween; kvinnlig huvudroll; feministisk filmteori; slasher; the Final Girl;

  Abstract : Den här vetenskapliga uppsatsen analyserar den kvinnliga huvudkaraktären Laurie Strode i John Carpenters original och Rob Zombies remake av slasherfilmen Halloween. Uppsatsens syfte är att studera hur samma karaktär har porträtterats ur ett feministiskt perspektiv och hur vi kan förstå dem utifrån de epoker de skapades i. READ MORE

 3. 3. Mise-En-Page - An Introduction To Screenplay Style & Form

  University essay from Lunds universitet/Filmvetenskap

  Author : Ammar Al Subahi; [2012]
  Keywords : Screenplay; Screenwriting; Manus; Scriptwriting; Manusförfattande; Authorship; Auteur theory; Auteur-teori; Blueprint Metaphor; Pasolini; Steven Price; Steven Maras; Mise-en-page; mise-en-scene; Proto-Camera; Reading as Image Building; The Final Broadcast; Filmvetenskap; Film Studies; Filmteori; Film Theory; Cultural Sciences;

  Abstract : The purpose of this essay is to establish the screenplay as a valid, and relevant, object for study in the field of film studies in order to stimulate further research within the field and for a more prevalent inclusion of screenplays in the general discourse of film studies. I argue that accounts of the screenplay as either literature or blueprints, which stand in ideological opposition to each other, are lackluster as they overemphasize the virtues of their own side of the spectrum while at the same time undervaluing the other side; neither accounting for their own vices. READ MORE

 4. 4. Allt är film, allt är konstruktion, och ändå gör det ont : En kognitiv och tematisk studie av Christoffer Boes Reconstruction (2003)

  University essay from Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Author : Emma Fermvik; [2007]
  Keywords : Filmvetenskap; Kognitiv; Tematisk; Dansk film;

  Abstract : Detta är en C-uppsats inom ämnet Filmvetenskap. Syftet är att med hjälp av kognitiva och tematiska teorier analysera Christoffer Boes film "Reconstruction" (2003). Analysen bygger på en scenförteckning där varje scen analyseras för sig baserat på kognitiv filmteori. Därefter följer en tematisk analys av hela filmen. READ MORE