Essays about: "Firm location"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the words Firm location.

 1. 1. Genom genus : ett undersökande om genus som fenomen i planeringssammanhang

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amy Carpenter; Sara Karlsson; [2019]
  Keywords : genus; planering; könsnormer; normkritik; vardagsperspektiv; deltagande; trygghet;

  Abstract : Vikten av arbete med jämställdhet har fastställts av FN, Sveriges regering och den nya politiken för gestaltad livsmiljö. För att uppnå jämställdhet är det viktigt att analysera strukturer och maktordningar kring manligt och kvinnligt. READ MORE

 2. 2. Determining factors of location choice in the modern era : A cross-case analysis on tech companies

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Ludwig Sjöstrand; Robin Raske; Carl Klevbo; [2019]
  Keywords : Tech Companies; Internationalization; Location Choice; Location Determinants; Born Globals; Globalization; Digitalization;

  Abstract : The emergence of digitalization and globalization has given birth to firms who cater to a global customer base and source resources from around the world at the click of a button. Nevertheless, as companies continue to innovate how they communicate, govern and internationalize, much of the research is built on a world before the emergence of the digitalized and globalized society we live in today. READ MORE

 3. 3. The Usage of the Perspectives Comprising the BSC from the Family Firm’s Point of View : A Case Study Influenced by the Spirit of Gnosjö

  University essay from Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Author : Johan Löfström; Rebecka Gustafsson; [2018]
  Keywords : Family Firm; BSC; Stewardship Theory; Gnosjö; SME;

  Abstract : Even though family firms play a significant role in the economy, research regarding family firms is relatively new and is still an emerging field of study. Family firms possess specific characteristics distinguishing them from nonfamily firms. READ MORE

 4. 4. The Value of Financial Advisory Services

  University essay from KTH/Industriell Management

  Author : VIKTOR CARLSON; [2018]
  Keywords : Financial Advisory Service; Utility Theory; Asset Allocation; Asset Location; Risk Aversion.; Finansiell rådgivning; nyttofunktion; tillgångsallokering; skattemiljö; riskaversion;

  Abstract : Financial advisory services currently face many challenges such as adapting to regulations, competing against robot advisors and offering qualitative advice. We use a utility function based on the clients' risk preferences and investigated the value added by advisory services. READ MORE

 5. 5. Att marknadsföra en plats : fallstudie av tre livsmedelsproducerande företag på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Oscar Friberg; Amelie Jönsson; [2018]
  Keywords : storytelling; word-of-mouth; platsmarknadsföring; marknadsmix; gårdsbutik; livsmedelsproduktion;

  Abstract : Svenskproducerade livsmedel har under senare år blivit allt mer eftertraktat. Ett behov av anpassning har därför uppkommit från produktionssidan, då producenter stått inför valet att expandera för att möta konsumenternas efterfrågan. READ MORE