Essays about: "Fjärranalys"

Showing result 1 - 5 of 43 essays containing the word Fjärranalys.

 1. 1. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Karl Larsson; [2019]
  Keywords : ståndortsindex; flygburen laserskanning; skördardata; fjärranalys;

  Abstract : Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. READ MORE

 2. 2. Fjärrmätning av spårdjup i skogsterräng med drönare och digital stereofotogrammetri

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Rasmus Wictorsson; [2019]
  Keywords : fjärranalys; hjulspår; 3D-Point Clouds; tracks; soil disturbance;

  Abstract : Markstörning i form av spårbildning och kompaktering av marken är oftast påtagliga vid maskinellt avverkade områden. Skoglig inventering och kartläggning av skogsrelaterade skador med hjälp av flygfotografering har används sedan 1970-talet. READ MORE

 3. 3. Nitrogen Uptake by Vegetation in the Wakkerstroom Wetland, South Africa

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Emma Dufbäck; [2019]
  Keywords : nitrogen uptake; NPP; wetland; Multi-angle Imaging SpectroRadiometer MISR ; Light Use Efficiency LUE ; remote sensing; Phragmites australis; Typha capensis; South Africa; kväveupptag; NPP; våtmark; Multi-angle Imaging SpectroRadiometer MISR ; Light Use Efficiency LUE ; fjärranalys; Phragmites australis; Typha capensis; Sydafrika;

  Abstract : The lack of proper wastewater treatment inhibits the social and economic development in many communities. The South African town Wakkerstroom is an example where wastewater is first treated before it is released. READ MORE

 4. 4. Slutavverkningsuppföljning med drönare

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Nils Jonsson; [2019]
  Keywords : fjärranalys; naturvård; körskador; vindfällen; högstubbe; överfart;

  Abstract : Drones, how they can be introduced and ease the modern forestry, is something that has started to be discussed around the coffee tables at the forestry office´s in Sweden. When these are getting more easily accessible and better and better more people are starting to see the possibilities and use of the drones. READ MORE

 5. 5. Automatic Detection of Low Passability Terrain Features in the Scandinavian Mountains

  University essay from KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Author : Fredrik Ahnlén; [2019]
  Keywords : Classification; Fuzzy Logic; Fuzzy Inference System; Automatic Mapping; Terrain Features; Land Cover Mapping; Cartography; Shrub; Mire; Stony Ground; Klassificering; Fuzzy Logic; Fuzzy Inference System; Automatisk Kartering; Terrängföremål; Marktäcke; Kartografi; Videsnår; Sankmark; Stenig Mark;

  Abstract : During recent years, much focus have been put on replacing time consuming manual mappingand classification tasks with automatic methods, having minimal human interaction. Now it ispossible to quickly classify land cover and terrain features covering large areas to a digital formatand with a high accuracy. READ MORE