Essays about: "Fjärranalys"

Showing result 1 - 5 of 64 essays containing the word Fjärranalys.

 1. 1. Foreland evolution of Blåisen, Norway, over the course of an ablation season

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Alexander Hamilton-Foyn; [2020]
  Keywords : Geomorphological Mapping; Structure from Motion; Glacial Landforms; Ice-Marginal Landforms; Landform Preservation; Hardangerjøkulen; Norway; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study presents a detailed investigation into the evolution of sedimentary landforms over an ablation season at Blåisen, an outlet of the Hardangerjøkulen Icecap, Norway. The two visits to Blåisen, one each side of the ablation season, allowed the preservation and evolution of the landforms to be studied. READ MORE

 2. 2. Digitalization of forest management : Next generation unsupervised monitoring using Internet of Things and Blockchain

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Johan Henriques; William Westerlund; [2020]
  Keywords : internet of things; blockchain; unsupervised monitoring; enterprise blockchain; forest monitoring; forest management; 5g; low power wide arena network; lidar; low earth orbit satellite; internet of things ; blockchain ; unsupervised monitoring ; enterprise blockchain ; skogsövervakning; skogsförvaltning; 5g; low power wide arena network ; lidar; low earth orbit satellite ;

  Abstract : The forest industry is a fundamental cornerstone of the Swedish economy employing over 70 000 workers on a national scale. In recent years, the industry has seen increased efforts to digitalize operations and management of forestry to reap economical rewards, improve efficiency and gain competitive advantages. READ MORE

 3. 3. Kartering av lämnade hänsynsområden vid slutavverkning med hjälp av fjärranalys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : August Nilsson; [2020]
  Keywords : hänsyn; slutavverkning; fjärranalys; laserskanning; drönare; skog;

  Abstract : Vid slutavverkning av skog är det viktigt att hänsynsområden lämnas kvar för att gynna den biologiska mångfalden. Den här studien har undersökt om lämnade hänsynsområden vid en slutavverkning kan kartläggas med hjälp av fjärranalys. READ MORE

 4. 4. Assessing evolution of ice caps in Suðurland, Iceland, in years 1986 - 2014, using multispectral satellite imagery

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Alicja Miodonska; [2019]
  Keywords : remote sensing; multispectral satellite imagery; Landsat; Iceland; glaciers; ice caps; Geography; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The study focuses on the application of multispectral satellite imageries in glaciological studies. It aims to assess how the Icelandic glaciers have evolved over the last decades (from the 1980s to 2014). The study area covers Mýrdalsjökull and Eyjafjallajökull ice caps located in Suðurland, Iceland. READ MORE

 5. 5. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Karl Larsson; [2019]
  Keywords : ståndortsindex; flygburen laserskanning; skördardata; fjärranalys;

  Abstract : Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. READ MORE