Essays about: "Flerbostadshus"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word Flerbostadshus.

 1. 1. Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Viktor Holfve; [2020]
  Keywords : cirkulär ekonomi; flerbostadshus i trä; hållbarhet; koldioxidnivåer; ReSOLVE; träbyggnadsstrategi; carbon levels; circular economy; multistory wood construction; sustainability; wood building strategies;

  Abstract : Hållbarhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt då klimatförändringar påverkar människor världen över. Klimatförändringar som delvis anses bero på ökade koldioxidutsläpp i atmosfären. Flera insatser genomförs för att möta utmaningar som klimatförändringarna, där hållbart byggande är ett initiativ. READ MORE

 2. 2. Hur kommuniceras klimatfördelarna med att bygga flerbostadshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Martin Söderlund; [2019]
  Keywords : hållbar marknadsföring; makromodell av kommunikation; marknadsföringsmix; mikromodell av kommunikation; marketing mix; macro model of communication; micro model of communication; sustainable marketing;

  Abstract : I takt med en ökad konsumentmedvetenhet och kunskap kring konsumtionens klimatpåverkan kritiseras traditionella strategier inom marknadsföring allt hårdare. Kritiken har framförallt handlat om marknadsförares främjande av överkonsumtion och att på så sätt ha bidragit att skapa ett ohållbart konsumtionssamhälle. READ MORE

 3. 3. Sustainable urban development through increased construction in wood? : a study of municipalities’ cooperation in major construction projects in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Fredrik Sjöström; [2018]
  Keywords : building materials; climate; collaboration; construction project; multi-family housing; qualitative; semi structured; sustainability; wood construction; byggmaterial; byggprojekt; flerbostadshus; hållbarhet; klimat; kvalitativ; samarbete; semistrukturerad; träbyggnation;

  Abstract : The increased awareness of the construction industry's impact on the global climate combined with the current housing shortage in Sweden has contributed to an increasing ask for more wood in construction amongst stakeholders, municipalities and politicians. In order to meet Sweden's climate goals it is necessary that new materials, technologies and working methods continue to evolve. READ MORE

 4. 4. Identifying Opportunities for Digital Tools to Support Energy Advisors Working with Housing Cooperatives

  University essay from KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Author : David Samuelsson; [2018]
  Keywords : Energy Management; Housing Cooperatives; Apartment buildings; Energy Advisors; Sustainable HCI.;

  Abstract : Living in the modern world is an energy-intensive activity. The residential sector accounts for almost a quarter of Sweden's total energy consumption and many buildings in Sweden are not as energy efficient as they could be. READ MORE

 5. 5. Social hållbarhet som del av certifieringssystem för flerbostadshus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Söderlund; [2018]
  Keywords : hållbart byggande; social hållbarhet; boendemiljö; flerbostadshus; certifieringssystem; Östra Kvillebäcken;

  Abstract : Idag likställs ofta en hållbar byggnad med en ”grön byggnad” där miljövänliga materialval och en snål energiförbrukning styr designprocessen. En hållbar byggnad innebär dock mer än att enbart minimera byggnadens miljöpåverkan. READ MORE