Essays about: "Flygtrafik"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word Flygtrafik.

 1. 1. Geographical and functional airspace design in Stockholm TMA

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Isabella Madsen; Adam Olsson; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Flygtrafiken i Europa ökar ständigt och luftrumskapaciteten måste förbättras för att kunna klara framtidens krav. Ett av de områden som behöver utvecklas är de luftrum som omsluter sammanstrålningen av flygvägar i närheten av en flygplats: terminalområden (TMA:n). READ MORE

 2. 2. Improving the inventory control of spare parts at Nextjet AB

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Anton Fransson; Michael Granqvist; [2017]
  Keywords : Lagerstyrning; Beställningspunkt; Återfyllnadsnivå; Flygtrafik; Reservdelslager; Lot-for-lot; Inleveransprocess; Inköpsprocess; Flygbolag; Artikelklassificering; Nextjet;

  Abstract : Nextjet anser att de har ett ofördelaktigt beställnings- och lagerhållningssystem av reservdelar, och mest problem är det med o-ringarna och skruvarna. Beställning sker oftast först när ett behov uppstår vilket ibland kan leda till att plan blir stående och därmed att potentiella intäkter uteblir. READ MORE

 3. 3. An Experimental Study of the High-Lift System and Wing-Body Junction Wake Flow Interference of the NASA Common Research Model

  University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori

  Author : Desirée Brundin; [2017]
  Keywords : Common research model; wind tunnel experiments; subsonic flow; wing-body junction; commercial aircraft; Cobra Probe measurements; high-lift control systems; flow interference; drag estimate.;

  Abstract : This thesis investigates the turbulent flow in the wake of the wing-body junction of the NASA Common Research Model to further reveal its complex vortical structure and to contribute to the reference database used for Computational Fluid Dynamics validation activities. Compressible flows near two wall-boundary layers occurs not only at the wing-body junction but at every control surface of an airplane, therefore increased knowledge about this complex flow structure could potentially improve the estimates of drag performance and control surface efficiency, primarily for minimizing the environmental impact of commercial flight. READ MORE

 4. 4. Dynamic label placement for moving objects

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Kristoffer Hallqvist; [2017]
  Keywords : dynamic; label; placement; moving; feature; point feature; real-time; control system; map; aeroplane;

  Abstract : In command and control systems, for example air traffic control, operators must view many moving objects simultaneously. Graphical labels that identify objects move along with them, and for readability it is important that such labels do not overlap or hop around erratically as objects come close to each other. READ MORE

 5. 5. Will a quota obligation fly? - Prospects for introducing a renewable fuel quota obligation on Sweden’s jet fuel market

  University essay from Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Per Norberg; [2014]
  Keywords : Aviation; quota obligation; renewable fuel; renewables; biofuel; Technology and Engineering;

  Abstract : Detta examensarbete har som syfte att undersöka möjligheterna för införandet av en kvotplikt på den svenska jetbränslemarknaden, något som inte tidigare gjorts i en sammanfattande studie. Målet är att utvärdera detta styrmedel från flera olika perspektiv. READ MORE