Essays about: "Focus strategy"

Showing result 6 - 10 of 1149 essays containing the words Focus strategy.

 1. 6. Strongylus vulgaris : samband med äggurskiljning, ålder och bekämpningsåtgärder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : My Persson; [2019]
  Keywords : Strongylus vulgaris; blodmask; strongylider; stor blodmask; EPG; ålder; hästantal; bekämpningsåtgärder; avmaskningsrutiner;

  Abstract : Strongylus vulgaris, or large strongyles, is the most dangerous of the equine endoparasites. Its larvae can cause lethal intestinal infarctions when they move through the horse’s blood vessels. READ MORE

 2. 7. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michelle Entesarian; [2019]
  Keywords : mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Abstract : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. READ MORE

 3. 8. Co-ordinating HIV/AIDS strategies: The case of NGO`s and other development actors in Zambia

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Adina Björk; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : There have been many different efforts done to design coordination models for aid, but less research has been focusing on the efficiency and function of these implementation policies. Both the Paris Declaration and the Sector-Wide Approach has been launched with the purpose to improve countries aid coordination strategies. READ MORE

 4. 9. Insta(nt) credibility? : Exploring how Generation Z assigns credibility to influencers and their sponsored posts on Instagram

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Lisa Stedt; Nathalie Skoglösa; Elina Svelander; [2019]
  Keywords : Influencer marketing; Source credibility; Instagram; Generation Z;

  Abstract : Background: Today, 98% of all Swedish upper secondary school students have Internet access and the majority possess accounts on social media; allowing them to generate content and engage with brands in a new way. Amongst this, we find influencer marketing; a new form of endorsement strategy utilized by companies in the social media setting to promote products and brands. READ MORE

 5. 10. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Keywords : traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Abstract : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. READ MORE