Essays about: "Folkrätt"

Showing result 1 - 5 of 273 essays containing the word Folkrätt.

 1. 1. Unwanted Returnees : Legal Aspects of Sweden's Non-Repatriation Policy of Detained Women and Children in al-Hol and Roj Camps

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Aws Al-Kohaili; [2022]
  Keywords : Public international law; General international law; Human Rights; Islamic State; IS; Syria; Repatriation; War; Folkrätt; Mänskliga rättigheter; Islamiska staten; IS; Syrien; Reparation; Barnkonventionen; Internationell rätt; Krig;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons - A Silver Lining in the Mushroom Cloud?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Lydia Ekvall; [2021]
  Keywords : public international law; nuclear weapons; treaty on the prohibition of nuclear weapons; Law and Political Science;

  Abstract : As the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) entered into force on 22 January 2021, a new legal instrument regulating nuclear weapons entered the international arena. With considerations of the humanitarian and environmental consequences of the use of nuclear weapons, the new Treaty aims for the total elimination of nuclear weapons. READ MORE

 3. 3. The Religious Practice to Circumcise Boys – Who’s Right Will Prevail? Balancing Child and Parental Rights Under the ECHR.

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Linnea Jakobsson; [2021]
  Keywords : folkrätt; public international law; EKMR; ECHR; religionsfrihet; freedom of religion; barns rättigheter; child rights; autonomi; autonomy; manlig omskärelse; male circumcision; Law and Political Science;

  Abstract : Den religiösa seden att omskära pojkar är mycket omdiskuterad. Den ena gruppen ställer sig bakom föräldrarnas rätt till religionsfrihet, den andra ställer sig bakom pojkars rätt till kroppslig autonomi och religionsfrihet, det vill säga rätten att inte bli omskuren. READ MORE

 4. 4. Jus ad bellum in the ‘Wild West’ – Hostile cyber operations and the right to self-defence under international law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Demi Bylon; [2021]
  Keywords : Folkrätt; Public international law; Jus ad bellum; Cyber operations; Cyber law; Law and Political Science;

  Abstract : Fientliga cyberoperationer ökar och staters kritiska nationella infrastrukturer står inför hotet att bli måltavlor eftersom de i större utsträckning är beroende av datanätverk. Cybersfären benämns ständigt som den ’vilda västern’ vilket antyder att det tillämpade internationella rättsliga ramverket är otillräckligt. READ MORE

 5. 5. Peaceful Purposes in International Space Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Anna Edlund Otterstedt; [2020]
  Keywords : public international law; folkrätt; space law; rymdrätt; international space law; peaceful purposes; disarmament; outer space treaty; rymdfördraget; customary international law; sedvanerätt; Law and Political Science;

  Abstract : I takt med ett ökat antal nationella, militära rymdstyrkor har frågan om de rättsliga gränserna för militär användning av yttre rymden (outer space) blivit allt mer relevant. Inget rymdrättsligt traktat har antagits eller trätt i kraft sedan 1984 och innebörden av ”fredliga ändamål” (peaceful purposes) i det nuvarande regelverket är därför av betydelse. READ MORE