Essays about: "Food Preservation"

Showing result 1 - 5 of 43 essays containing the words Food Preservation.

 1. 1. Temperaturens inverkan på tillväxt av olika mikroorganismer på frysta livsmedel

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Almohannad Alahmad; [2022]
  Keywords : Frysning; ; förskämning; hållbarhet; mikroorganism; upptining;

  Abstract : Metoder för att bevara mat har varit en viktig aspekt för att säkra livsmedelsförsörjningen genom historien. Frysning och andra konserveringsmetoder har använts med framgång under årens lopp för att förlänga livsmedels hållbarhetstid, men det finns ibland mikroorganismer på livsmedel som kan växa till mängder som kan leda till sjukdom och utgöra problem för individers hälsa, eller så kan de förskämma livsmedel. READ MORE

 2. 2. The impact of induced airflow on the drying process of apples inside a solar drying chamber.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Marion Karlsson Faudot; [2022]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : Food scarcity is a common occurrence for farmers in the rural Himalayan regions. As fruits and vegetables are a crucial part of most farmers' diet, food deficiency can become evident in between harvesting periods, when there is no fresh supply. READ MORE

 3. 3. Analysis of Process Technologies to Preserve Berries

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Jose Abraham Zamudio Pedraza; [2022]
  Keywords : berry processing; freezing; drying; lyophilization; microwave vacuum drying; osmotic dehydration; environmental impact; food engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : From all the wild berries that grow in Sweden only 2-5% is utilized (RISE, 2022). The United Nation has 17 goals for sustainable development, and many of those goals are related to sustainable food production (United Nations, 2022). READ MORE

 4. 4. Performance of a New Tetra Recart® Package Storing Oxygen Sensitive Food

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Thea Mathisson; Sofia Göransson; [2022]
  Keywords : Shelf Life; Ascorbic Acid; Vitamin C; Browning; Headspace; Tetra Recart®; Food Engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : Tetra Recart® är ett innovativt, kartong-baserat förpackningsalternativ till konserverad mat. Tetra Pak® har sett en ökad efterfrågan på en mindre förpackningsvolym av Tetra Recart®, vilket har gjort att Tetra Recart® utvidgat förpackningsportfolion med en ny, mindre förpackning på 100 mL. READ MORE

 5. 5. Värmestress i sen dräktighet och dess påverkan på mjölkproduktion, fertilitet och hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Anna Karlstrand; [2022]
  Keywords : värmestress; mjölkkor; sen dräktighet; mjölkproduktion; mjölkavkastning; fertilitet; djurhälsa;

  Abstract : Klimatförändringarna resulterar i allt högre omgivningstemperaturer som i framtiden beräknas stiga ytterligare. Detta utgör en risk för livsmedelssektorn eftersom allt fler värmeböljor är beräknade, vilka kan komma att resultera i alltmer värmestress. READ MORE