Essays about: "Food frequency questionnaire"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words Food frequency questionnaire.

 1. 1. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sanna Gustafsson; [2019]
  Keywords : kassation; slaktkyckling; slakt; kyckling;

  Abstract : Konsumtion av kött från slaktkyckling ökar stadigt i Sverige, bl.a. på grund av hälsotrender, men även till följd av förhållandevis lågt pris och hög tillgänglighet. För att säkerhetsställa en god livsmedelsäkerhet granskas slaktkroppar som ska bli livsmedel på slakterierna. READ MORE

 2. 2. Does eating frequency correlate with overweight and obesity among Swedish men and women?

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Author : Mikaela Sjöholm; [2017-06-07]
  Keywords : Eating frequency; overweight; energy intake; macronutrients; Ätfrekvens; övervikt; energiintag; makronutrient intag;

  Abstract : Titel: Finns det ett samband mellan ätfrekvens och övervikt och fetma bland svenska män och kvinnor?Kurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Anna-Karin LindroosExaminator: Frode SlindeNyckelord: Ätfrekvens. övervikt, energiintag, makronutrient intag________________________________________________________________________________Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i hela världen, och ökar risken för ett flertal sjukdomar som diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och cancer. READ MORE

 3. 3. The use of Machine Learning Algorithms for Adaptive Question Selection in Questionnaire-based Mental Health Data Collection Apps

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Alexander Tallroth; Max Ålander; [2016]
  Keywords : machine learning; genetic algorithms; random forest; feature selection; mental health; apps; Technology and Engineering;

  Abstract : This report discusses the implementation of machine learning algorithms for personalising question selection in a questionnaire-based self-report app for individuals suffering from mental health issues. A so-called \textit{Random Forest - Genetic Algorithm} (RFGA) hybrid prediction method is used to find an optimal set of relevant questions to pose to new users in the app. READ MORE

 4. 4. Kunskap och compliance hos djurägare vid allergi hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Madeleine Svensson; [2016]
  Keywords : compliance; atopisk dermatit; födoämnesallergi; bemötande; behandling; livskvalitet; hund; enkätundersökning;

  Abstract : Förekomsten av allergier ökar i samhället, både hos människor och våra husdjur. Anledningarna kan vara många och både genetik och miljön vi lever i kan vara orsaker till detta. För att ta reda på vilken eller vilka allergier en hund lider av krävs olika utredningar. READ MORE

 5. 5. Antimicrobial resistance in indicator Escherichia coli from medium-sized swine herds in North-eastern Thailand

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Matilda Halje; [2016]
  Keywords : antibiotic resistance; pigs; Thailand;

  Abstract : Antimicrobial resistance (AMR) is a fast growing global threat in several perspectives. In medicine the antimicrobials are crucial in the treatment of some diseases and without the antimicrobials those diseases might be fatal. READ MORE