Essays about: "Food frequency questionnaire"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words Food frequency questionnaire.

 1. 1. Praktisk utfodring av svenska hundar : en enkätstudie om hur svenska hundar utfodras i hemmet och vilka faktorer som påverkar hundägarens val av foder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nellie Bratt; Linn Mårtensson; [2022]
  Keywords : djuromvårdnad; djursjukskötare; foderval; godis; hemlagat; hund; råfoder; studie; tillskott; utfodringsrutiner; veterinär; växtbaserat; övervikt;

  Abstract : Det är användbart för djurhälsopersonal att ha en förståelse för hur svenska hundar utfodras i hemmet och hur djurägaren tänker vid val av foder. Verksamma inom djurens hälso- och sjukvård kan därmed anpassa sin rådgivning gällande foder och utfodring samt omvårdnaden i den dagliga verksamheten. READ MORE

 2. 2. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sanna Gustafsson; [2019]
  Keywords : kassation; slaktkyckling; slakt; kyckling;

  Abstract : Konsumtion av kött från slaktkyckling ökar stadigt i Sverige, bl.a. på grund av hälsotrender, men även till följd av förhållandevis lågt pris och hög tillgänglighet. För att säkerhetsställa en god livsmedelsäkerhet granskas slaktkroppar som ska bli livsmedel på slakterierna. READ MORE

 3. 3. Does eating frequency correlate with overweight and obesity among Swedish men and women?

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Author : Mikaela Sjöholm; [2017-06-07]
  Keywords : Eating frequency; overweight; energy intake; macronutrients; Ätfrekvens; övervikt; energiintag; makronutrient intag;

  Abstract : Title: Does eating frequency correlate with overweight and obesity among Swedish men and women? Course: MED730, Research thesis in Clinical Nutrition, 30 ECTS Level: Second Cycle Semester/year: St 2017 Supervisor: Anna-Karin Lindroos Examiner: Frode Slinde Keywords: Eating frequency, overweight, energy intake, macronutrients _______________________________________________________________________________________ Background: Obesity is an increasing problem worldwide and it increases the risk for many diseases such as diabetes, cardiovascular disease and cancer. An increased total energy intake due to an increased eating frequency has been noted by several studies, and this is one factor discussed as contributing to the obesity epidemic The existing evidence about eating frequency and BMI is however conflicting. READ MORE

 4. 4. The use of Machine Learning Algorithms for Adaptive Question Selection in Questionnaire-based Mental Health Data Collection Apps

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Alexander Tallroth; Max Ålander; [2016]
  Keywords : machine learning; genetic algorithms; random forest; feature selection; mental health; apps; Technology and Engineering;

  Abstract : This report discusses the implementation of machine learning algorithms for personalising question selection in a questionnaire-based self-report app for individuals suffering from mental health issues. A so-called \textit{Random Forest - Genetic Algorithm} (RFGA) hybrid prediction method is used to find an optimal set of relevant questions to pose to new users in the app. READ MORE

 5. 5. Kunskap och compliance hos djurägare vid allergi hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Madeleine Svensson; [2016]
  Keywords : compliance; atopisk dermatit; födoämnesallergi; bemötande; behandling; livskvalitet; hund; enkätundersökning;

  Abstract : Förekomsten av allergier ökar i samhället, både hos människor och våra husdjur. Anledningarna kan vara många och både genetik och miljön vi lever i kan vara orsaker till detta. För att ta reda på vilken eller vilka allergier en hund lider av krävs olika utredningar. READ MORE