Essays about: "Forest Stewardship Council"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words Forest Stewardship Council.

 1. 1. Assessing Textile Raw Materials and Exploring Sustainable Sources for Future Renewable Textile Materials for IKEA of Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Susan Lan; [2023]
  Keywords : drought; water scarcity; land degradation; cotton Gossypium sp. ; synthetic textiles; viscose; lyocell; IKEA; agro-waste; poplar Populus sp. ; bamboo Bambusoideae ; sustainability;

  Abstract : This degree project at the Swedish University of Agricultural Sciences has been conducted in collaboration with IKEA of Sweden. The textile industry contributes to significant environmental challenges, including pollution and global water scarcity. READ MORE

 2. 2. Förutsättningar och effekter av en ökad lövandel

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Elias Elfverson; Are Johansson Bakke; [2022]
  Keywords : FCS-standard; volymproduktion; blandskog;

  Abstract : År 1996 introducerades FSC-certifiering (Forest Stewardship Council) och denna har sedan dess varit en del av det svenska skogsbruket. Certifieringen ställer olika krav och ger riktlinjer för hur skogen ska skötas på ett hållbart sätt, och idag är ca 13 miljoner hektar produktiv skogsmark certifierad i Sverige. READ MORE

 3. 3. Privata enskilda markägares inställning till skogscertifiering : en intervjustudie om fördelar och nackdelar ur ett markägarperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Clara Hernblom; Emma Häggberg; [2021]
  Keywords : attityder; FSC; PEFC; attitudes;

  Abstract : Miljömedvetenheten ökar konstant i dagens samhälle. Skogscertifieringar är därmed ett högst relevant ämne på grund av den växande diskussionen om produktionsskogarna och debatten om ett hållbart skogsbruk. READ MORE

 4. 4. Thermal and Mechanical Analysis of a Sustainable Alternative to Neoprene Wetsuits

  University essay from Lunds universitet/Industriell Produktion

  Author : Eric Holmström; Jakob Mattsson; [2019]
  Keywords : Wetsuit; Sustainability; Insulation; Thermal Conductivity; Elasticity; Technology and Engineering;

  Abstract : A novel material composition has been investigated in terms of thermal, mechanical, economical and sustainable aspects to be compared to neoprene wetsuits. It is believed that a sandwich structure produced by a dipping method with rubber layers containing an insulating textile can insulate better than foamed neoprene. READ MORE

 5. 5. Barriers to FSC certification for small forest owners in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Cristopher Johansson; [2018]
  Keywords : certification; certifiering; FSC; kvalitativ; PEFC; qualitative;

  Abstract : The awareness of sustainable development challenges is growing. Companies are important players in society's development and in order to follow that development, action towards more sustainable business practises is required. READ MORE