Essays about: "Forest Stewardship Council"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the words Forest Stewardship Council.

 1. 1. Förutsättningar och effekter av en ökad lövandel

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Elias Elfverson; Are Johansson Bakke; [2022]
  Keywords : FCS-standard; volymproduktion; blandskog;

  Abstract : År 1996 introducerades FSC-certifiering (Forest Stewardship Council) och denna har sedan dess varit en del av det svenska skogsbruket. Certifieringen ställer olika krav och ger riktlinjer för hur skogen ska skötas på ett hållbart sätt, och idag är ca 13 miljoner hektar produktiv skogsmark certifierad i Sverige. READ MORE

 2. 2. Privata enskilda markägares inställning till skogscertifiering : en intervjustudie om fördelar och nackdelar ur ett markägarperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Clara Hernblom; Emma Häggberg; [2021]
  Keywords : attityder; FSC; PEFC; attitudes;

  Abstract : Miljömedvetenheten ökar konstant i dagens samhälle. Skogscertifieringar är därmed ett högst relevant ämne på grund av den växande diskussionen om produktionsskogarna och debatten om ett hållbart skogsbruk. READ MORE

 3. 3. Thermal and Mechanical Analysis of a Sustainable Alternative to Neoprene Wetsuits

  University essay from Lunds universitet/Industriell Produktion

  Author : Eric Holmström; Jakob Mattsson; [2019]
  Keywords : Wetsuit; Sustainability; Insulation; Thermal Conductivity; Elasticity; Technology and Engineering;

  Abstract : A novel material composition has been investigated in terms of thermal, mechanical, economical and sustainable aspects to be compared to neoprene wetsuits. It is believed that a sandwich structure produced by a dipping method with rubber layers containing an insulating textile can insulate better than foamed neoprene. READ MORE

 4. 4. Barriers to FSC certification for small forest owners in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Cristopher Johansson; [2018]
  Keywords : certification; certifiering; FSC; kvalitativ; PEFC; qualitative;

  Abstract : The awareness of sustainable development challenges is growing. Companies are important players in society's development and in order to follow that development, action towards more sustainable business practises is required. READ MORE

 5. 5. Snytbagge på brända och obrända kalhyggen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Fernemar; [2016]
  Keywords : Hylobius abietis; brand; hyggesbränning; kalhyggen;

  Abstract : I dagens skogsbruk har större skogsägare en typ av certifiering som kallas för FSC (Forest Stewardship Council). Denna standardkvalificering ger olika krav på miljö, skogsbruk och socialstandard som skogsägaren måste uppfylla för att certifieringen skall gälla. READ MORE