Essays about: "Forest residue"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words Forest residue.

 1. 1. Will substituting fossil fuels with biofuels lead to a net reduction in CO2 emissions? : The case of district heating in Norrköping municipality

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Stina Ljungberg; [2018]
  Keywords : Forest residue; slash; bio-based economy; sustainable energy; Grot; biobaserad ekonomi; hållbar energi;

  Abstract : With global warming and the international, national and local goals of reducing greenhouse gas net emissions, the phasing out of fossil fuels are of great importance. One energy source resulting in nearly no net emissions are biofuels. READ MORE

 2. 2. GROT-skotning med rundvirkesskotare och GROT-skotare, en jämförande studie

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Daniel Frisch; [2018]
  Keywords : grotskotning; ekonomi; produktivitet; klämbanksrede; vinst; kostnad; tidsåtgång; Ponsse;

  Abstract : Skotning av grot (avverkningsrester; grenar och toppar) är vedertaget inom skogs-bruket sedan 1980-talet. Många olika system har genom åren använts för ändamålet, men det saknas en sammanställning av systemen. Dessutom har grotskotningen sedan 2012 minskat i Sverige tack vare alternativa bränslekällor som används i värmeverk. READ MORE

 3. 3. Influence of logging residues on MeHg accumulation in soil

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Axel Blomgren; [2018]
  Keywords : Mercury methylation; Forestry; Dissolved organic matter; Soil temperature; Soil water content;

  Abstract : Forestry has been found to increase the accumulation of methyl mercury (MeHg), a highly neurotoxic compound, in forest soils. However, little is known about how forestry influences catchment processes that governs the mercury (Hg) methylation process. READ MORE

 4. 4. Utilization of Forest Residue through Combined Heat and Power or Biorefinery for Applications in the Swedish Transportation Sector : a comparison in efficiency, emissions, economics and end usage

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Hanna Fogdal; Adrian Baars; [2017]
  Keywords : Biofuel; biodiesel; biomass; Combined Heat and Power plant; CHP plant; Fischer-Tropsch; gasification; forest to wheel; district heating; electric vehicles; EV; Stockholm; forest residue; LCA; Biobränsle; biodiesel; kraftvärme; elbilar; fjärrvärme; grot; skogsavfall; fossiloberoende fordonsflotta; förgasning;

  Abstract : Sweden has the goal of reaching a fossil independent transportation sector by 2030. Two ways to reach the goal is to increase the use of electric vehicles or produce more biofuels. Both alternatives could be powered by forest residue, which is an underutilized resource in the country. READ MORE

 5. 5. Feromonbaserad inventering av eklevande långhorningsarter i fem habitattyper i sydöstra Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Marcus Vestlund; [2017]
  Keywords : Cerambycidae; Pyrrhidium sanguineum; Poecilium alni; Poecilium pusillum; Xylotrechus antilope; GROT; feromonfälla; ek; habitat; artbevarande;

  Abstract : Det intensifierade skogsbruket under de senaste 70 åren tillsammans med det ökade uttaget av avverkningsrester s.k. GROT (grenar och toppar) för biobränsleproduktion har lett till att ett flertal av Sveriges vedlevande insektsarter idag hotas av bristen på död ved. READ MORE