Essays about: "Fraxinus excelsior"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the words Fraxinus excelsior.

 1. 1. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Tångby; Veronika Johansson; [2022]
  Keywords : Fraxinus excelsior; Hymenoscyphus fraxineus; svampsjukdom; biologisk mångfald; värdväxt; handel; invasivitet; resistens; skadegörare på ask; växtskydd; epidemi;

  Abstract : Asken (Fraxinus excelsior) är ett av våra ädellövsslag och dess existens hotas av den vindburna svampsjukdomen askskottsjukan. Sjukdomen upptäcktes först i Polen i början av 90-talet och spreds under en 20-årsperiod till de flesta länder i Europa. READ MORE

 2. 2. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elna Strömvall; [2021]
  Keywords : sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Abstract : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. READ MORE

 3. 3. Kärnsvampar på ask och skogsalm i Vårdsätra naturreservat

  University essay from SLU/Swedish Species Information Centre

  Author : Karl Soler Kinnerbäck; [2021]
  Keywords : kärnsvampar; pyrenomyceter; skogsalm; ask; almsjuka; askskottsjuka; nedbrytningsgrad;

  Abstract : Almsjuka och askskottsjuka är två svampsjukdomar som kan få stora konsekvenser för arter knutna till skogsalm Ulmus glabra och ask Fraxinus excelsior i Sverige. Det svenska almbeståndet är kraftigt reducerat och en stor del av askarna är infekterade. READ MORE

 4. 4. Effects of ash dieback and Dutch elm disease on forest structure in Dalby Söderskog 2012-2020

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Janis Ruks; [2020]
  Keywords : Sweden; Ophiostoma spp.; Hymenoscyphus fraxineus; Phytophthora spp.; forest succession; forest structure;

  Abstract : Dalby Söderskog is a national park situated in southern Sweden. The forest is dominated by European ash (Fraxinus excelsior L.), wych elm (Ulmus glabra Huds.), pedunculate oak (Quercus robur L. READ MORE

 5. 5. Investigation of constitutive phloem phenolics in European ash (Fraxinus excelsior) with different phenotypic susceptibility to ash dieback

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Hjalmar Holm; [2019]
  Keywords : ash; Fraxinus excelsior; dieback; Hymenoscyphus fraxineus; phenolics; secondary metabolites;

  Abstract : European Ash (Fraxinus excelsior) is an important species for biodiversity through-out Europe. The species is critically threatened due to an alien invasive fungus, Hymenoscyphus fraxineus. Some individual F. excelsior trees however show better resistance to H. READ MORE