Essays about: "Fredrik Ögren"

Found 2 essays containing the words Fredrik Ögren.

 1. 1. The Exploring Digital Framework: A Comparative Case Study within the Swedish Manufacturing Industry

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Daniel Ögren; [2020]
  Keywords : Exploring Digital Framework; Digitalization; Digital Agenda; Digital Disruption; Digital Strategy; Digital Business Strategy; Digital Transformation; Digital Drivers; Digital Challenges; Digital Debt; Digital Surplus; Digital Roadmap; Swedish Manufacturing Industry; Servitization; Techquilibrium; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Abstract : Title: The Exploring Digital Framework: A Comparative Case Study within the Swedish Manufacturing Industry Author: Daniel Ögren Supervisors: Carl-Johan Asplund (LTH), Jonathan Bergsteen (Triathlon Group), Fredrik Wadsten (Triathlon Group) Background: As new digital technologies and concepts arise, the inherent meaning of digitalization broadens. Consequently, companies experience increasing complexity of setting digital priorities and successfully carrying through digital initiatives. READ MORE

 2. 2. Hantering av forn- och kulturlämningar inom SCA Norrbottens skogsförvaltning : informationshantering från planering till markberedning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Fredrik Ögren; [2019]
  Keywords : fornlämningar; kulturlämningar; skogsbruk; informationsflöde; planering; skador; kulturstubbe; skogshistoria; ancient remains; cultural remains; forestry; information flow; planning; damages; cultural-marking stump; forest history;

  Abstract : Norra Sveriges skogar är rika på spår av människors levande och brukande som efterlämnat forn- och kulturlämningar som kan dateras ända tillbaka till forntiden då inlandsisen släppte sitt grepp om norra Skandinavien. Alla dessa forn- och kulturlämningar är skyddade mot all negativ åverkan och skador genom kulturmiljölagen och skogsvårdslagen. READ MORE