Essays about: "Fredrik Karlsson"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words Fredrik Karlsson.

 1. 1. User-centered Visualizations of Transcription Uncertainty in AI-generated Subtitles of News Broadcast

  University essay from Uppsala universitet/Människa-datorinteraktion

  Author : Fredrik Karlsson; [2020]
  Keywords : automatic speech recognition; uncertainty visualization; subtitles;

  Abstract : AI-generated subtitles have recently started to automate the process of subtitling with automatic speech recognition. However, people may not perceive that the transcription is based on probabilities and may entail errors. For news that is broadcast live may this be controversial and cause misinterpretation. READ MORE

 2. 2. Day Zero: Communicating the water crisis in Cape Town, 2015-2018 : A qualitative study about the communication during the water crisis and how the public responded to the messages

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Fredrik Karlsson; [2020]
  Keywords : Water; water crisis; communication; South Africa; Day Zero; water use; Vatten; vattenkris; kommunikation; Sydafrika; Day Zero; vattenanvändning;

  Abstract : Stigande urbanisering och större befolkningar har ökat trycket på städer och deras förmågor att förse alla med de vardagstjänster som städerna vanligtvis har kapacitet att erbjuda. Att förse alla med dricksvatten är något som har blivit en utmaning då vattenanvändningen har stigit samtidigt som vattentillgången varierar beroende på nederbörd, och potentiellt minskat på grund av klimatförändringarna. READ MORE

 3. 3. Robot Condition Monitoring and Production Simulation

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Martin Karlsson; Fredrik Hörnqvist; [2018]
  Keywords : Robot Condition Monitoring Production Simulation SKF ABB IRB 6600 Vibration;

  Abstract : The automated industry is in a growing phase and the human tasks is increasingly replaced by robots and other automation solutions. The increasing industry entails that the automations must be reliable and condition monitoring plays an important role in achieving that ambition. READ MORE

 4. 4. The Meeting of Childhood and Colonialism in William Blake’s Songs of Innocence and of Experience

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Author : Fredrik Karlsson; [2018]
  Keywords : William Blake; Black; Childhood; Colonialism; Poetry; Social criticism; White; William Blake; Barndom; Kolonialism; Poesi; Social kritik; Svart; Vit;

  Abstract : In Songs of Innocence and of Experience William Blake contrasts childhood and adulthood. This essay relates this to another prominent social issue in the collection, colonialism. This essay aims at answering the question of what happens when the child is black rather than white. READ MORE

 5. 5. Attitydskillnader kring budgetering

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Fredrik Karlsson; [2018]
  Keywords : budgeting; budgetering; attitude; inställning; Likert scale; lantbruksföretagare; ekonomistyrning; financial tool; management control system;

  Abstract : Lantbruksbranschen är präglad av en instabil lönsamhet som varierar stort mellan olika år. Som ett instrument för att planera sitt resultat brukar resultatbudget anges, men resultatbudgetar är också föremål för negativ kritik. READ MORE