Essays about: "Fredrik Magnusson"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words Fredrik Magnusson.

 1. 1. Hyperloop in Sweden : Evaluating Hyperloops Viability in the Swedish Context

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Fredrik Magnusson; Fredrik Widegren; [2018]
  Keywords : Hyperloop; Hyperloop in Sweden; Transportation; Infrastructure; Transport Market Dynamics; The Swedish Transport Market; New Mode of Transportation; Emerging Technologies; Disruptive Innovation; Diffusion of Innovation; Characteristics of Diffusion; Technical Transition; Socio-technical Transition; Transformational Pressure; Window of Opportunity; Multi-Level Perspective MLP ; Technology Readiness Level TRL ; Hyperloop; Hyperloop i Sverige; Transport; Infrastruktur; Transportmarknadens Dynamik; Den Svenska Transportmarknaden; Nya Transportsätt; Framväxande Teknik; Disruptiv Innovation; Diffusion av Innovation; Egenskaper för Spridning av Innovation; Teknisk övergångsteori; Socio-teknisk övergångsteori; Transformationstryck; Möjlighetsfönster; Perspektiv i Multipla Nivåer MLP ; Teknisk Mogenhetsnivå TRL ;

  Abstract : Transportations role in society is increasingly important and today it has a prominent role in business, citizens lives as well as in the world economy. The increasing globalization and urbanization puts significant pressure on the existing transport system, with increasing demand for high-speed travel. READ MORE

 2. 2. Implementing a Backup-Scheme with the 3-2-1 Strategy : A Comparison of the Active Solution with a New Implemented 3-2-1 Backup-Scheme

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Author : Fredrik Magnusson; [2018]
  Keywords : RAID; Backup; PowerShell; HDD; Security; RAID; Backup; PowerShell; HDD; Säkerhet;

  Abstract : Denna rapport tar upp teorin bakom sannolikhet, backuper och hårddiskar. Baserat på detta implementeras en backup-plan med hjälp av NASar, för att ersätta den redan existerande lösningen. READ MORE

 3. 3. Investigating crossmedia branding strategies in online game streaming : A qualitative journey into the hearts and minds of todays' arising online entertainers

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Author : Felix Magnusson; Fredrik Stöckel; Andreas Berglund; [2015]
  Keywords : crossmedia; branding; streaming; marketing; twitch;

  Abstract : I dagens digitala mediesamhälle, där strömbar media står i fokus, slår sig en ny form av underhållare in i rampljuset. Dessa aktörer livesänder sina framträdanden rakt in i våra vardagsrum. De strategier som dessa streamers tillämpar är lika viktiga som de själva. READ MORE

 4. 4. Country of origin : Does it really matter in the current globalization?

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Fredrik Cöster; Vidar Hwang; Johan Svensson; [2015]
  Keywords : Country of origin; COO; Product evaluation; Purchase intention; Product involvement; Online shopping; Fashion clothing;

  Abstract : COO is a construct that refers to the country which a consumer associates a certain product or brand as being its source, regardless of where the product is actually produced. Scholars like Magnusson et al. (2011) argue that COO is a salient cue in consumers’ product evaluation and purchase intention. READ MORE

 5. 5. En tillfällig plats : om tillfälliga interventioners inverkan på planerarrollen och medborgardeltagande, och en fallstudie av Södra Förstadsgatans tillfälliga förvandling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Fredrik Magnusson; [2014]
  Keywords : tillfälliga; interventioner; medborgardeltagande; stadsutveckling; stadsplanering; planerare; planerarroll; Malmö; Södra Förstadsgatan;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att undersöka, diskutera och bidra till kunskapsutvecklingen kring vilken inverkan tillfälliga interventioner kan ha på stadsutvecklingen. Fokus ligger på hur medborgardeltagande och planerarens olika roller i stadsutvecklingsprocesser kan påverkas. READ MORE