Essays about: "Fredrik Stridh"

Found 2 essays containing the words Fredrik Stridh.

 1. 1. Konceptutveckling av exklusiva livsmedel : vilka aspekter är viktiga?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Erik Alexandersson; Fredrik Stridh; Carl Johan Tjärnström; [2014]
  Keywords : marknadsföring; koncept; exklusivitet; livsmedel; New product development; innovation; concept;

  Abstract : Processen vid framtagandet av en ny produkt kallas New product development (NPD). Denna process innehåller 6 steg som ska hjälpa företaget vid utvecklingen av en ny produkt. Det andra steget i denna process är konceptutveckling. READ MORE

 2. 2. A Simple Throttling Concept for Multithreaded Application Servers

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Author : Fredrik Stridh; [2009]
  Keywords : throttling; multithreaded; server;

  Abstract : Multithreading is today a very common technology to achieve concurrency within software. Today there exists three commonly used threading strategies for multithreaded application servers. These are thread per client, thread per request and thread pool. Earlier studies has shown that the choice of threading strategy is not that important. READ MORE