Essays about: "Fredrika Thomasdotter"

Found 2 essays containing the words Fredrika Thomasdotter.

 1. 1. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrika Thomasdotter; Helena Payne; [2018]
  Keywords : dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; dagvattendesign; försedimentationsdamm; svackdike; Hospitalparken; Ulleråker;

  Abstract : Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. READ MORE

 2. 2. Stressrestoration i urbana miljöer : en platsanalys av Uppsala entré och Frodeparken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrika Thomasdotter; Nima Karimzadeh; [2016]
  Keywords : landskapsarkitektur; miljöpsykologi; restoration; stadsplanering; stress;

  Abstract : Grönska och natur har många positiva effekter på individers hälsa. Då vissa städer växer och förtätas minskar grönytorna i staden och utrymme för rekreation och återhämtning i natur minskar. Detta i takt med att stress och utmattningssyndrom bland allmänheten ökar markant. READ MORE